உங்கள் விட்டு பிறந்த நாள் வைபவம், திருமண வைபவம், பூப்புநித நீராட்டு விளா என மங்கள நிகழ்வுகள் அனைத்தையும் சிறப்பாகப் படம் பிடித்துத் தருகின்றோம்.
இங்கு பதியப் பதிவுகளில்ல்...... நான் ரசித்தவை, படித்தவை, மற்றவர்க்கு பயனளிப்பவை,செய்திகள் என்பன அடங்கும். மற்றும்; கான், வந்தேமாதரம், பிளக்கர் நண்பன். பலே பிரபு,போன்றவரின் பதிவுகளும்.... மற்றவர்க்கு பயனளிக்கும் நோக்கில் இங்கு பதியப்படும்..

Sunday, September 11, 2011

தமிழில் மைக்ரோசாப்ட் ஆபீஸ் 2007 பாடம்: மைக்ரோசாப் ஆபிஸ் வேர்டு ( Microsoft Office Word) ப...

தமிழில் மைக்ரோசாப்ட் ஆபீஸ் 2007 பாடம்: மைக்ரோசாப் ஆபிஸ் வேர்டு ( Microsoft Office Word) ப...: மைக்ரோசாப் ஆபீஸ் ஓர் அறிமுகம் பாடம் - 1 மைக்ரோசாப் ஆபீஸ் எங்கே இருக்கிறது - பாடம் 2 மைக்ரோசாப் ஆபீஸ் வேர்டு அறிமுகம் - பாடம் 3 மைக்ரோச...

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...