உங்கள் விட்டு பிறந்த நாள் வைபவம், திருமண வைபவம், பூப்புநித நீராட்டு விளா என மங்கள நிகழ்வுகள் அனைத்தையும் சிறப்பாகப் படம் பிடித்துத் தருகின்றோம்.
இங்கு பதியப் பதிவுகளில்ல்...... நான் ரசித்தவை, படித்தவை, மற்றவர்க்கு பயனளிப்பவை,செய்திகள் என்பன அடங்கும். மற்றும்; கான், வந்தேமாதரம், பிளக்கர் நண்பன். பலே பிரபு,போன்றவரின் பதிவுகளும்.... மற்றவர்க்கு பயனளிக்கும் நோக்கில் இங்கு பதியப்படும்..

Sunday, November 20, 2011

பிளாக்கரின் பக்கங்களில் ஐந்து பகட்டான வண்ணங்களில் பக்க எண் கொடுப்பது எப்படி?பொதுவாக நிறைய பதிவு எழுதும் பதிவாளர்களின் வலைபூக்களில் பக்க எண் இருப்பதில்லை. ஒல்டர் போஸ்ட் என்றுதான் இருக்கும். இதனால் தொடர்ந்து ஒவ்வொரு பக்கமாகதான் நாம் ஊர்ந்து செல்ல வேண்டியதாக இருக்கும். 200, 300 பதிவு உள்ள வலைபூக்களில் இது ரொம்ப 
கடினமான வேலையாகிவிடும். இதனால் படிப்பவர்களுக்கும் சோர்வடைந்து விடுவார்கள். இங்கே நான் சொல்ல போவது, வலைபூவில் உள்ள ஒவ்வொரு 
பக்கத்திற்க்கும் போக பக்க எண் இருந்தால் வேலை சுலபமாகிவிடும். பார்பதற்கும் அருமையாக இருக்கும்.
மிக எளிமையான வழியில் உங்கள் வலைபூவிற்கு இதற்காக ஐந்து பகட்டான வண்ணங்களில் பக்க எண் கொடுக்கலாம்.  


இதற்கு நீங்கள் செய்யவேண்டியது
 1. உங்கள் வலைபூவிற்கு சென்று Login செய்து கொள்ளுங்கள்,
 2. பின்னர் Layout > Page Elements கிளிக் செய்யுங்கள்,
 3. அதன்பின் Add a Gadget  கிளிக் செய்யுங்கள்,
 4. அதில் HTML/JavaScript Widget தேர்வு செய்து கொள்ளுங்கள்,
 5. பின்வரும் கோடிங்கை Copy செய்து HTML/JavaScript Widget Paste செய்யுங்கள்.

 1. <!-- Stylish colored  Navigation Widget For Blogger By Nilavaithedi @ http://murugananda.blogspot.com/-->

  <style type="text/css">
  #blog-pager{padding:5px 0 !important;}
  .showpageArea {font-weight: bold;margin:5px;}/* http://murugananda.blogspot.com/ */
  .showpageArea a {text-decoration:underline;color: #fff;}/* http://murugananda.blogspot.com/ */
  .showpageNum a, .showpage a {color: #fff;text-decoration:none;border:1px solid #999;-webkit-border-radius:3px;-moz-border-radius:3px; margin:0 3px;padding:3px 5px; background: #789EB1; background: -moz-linear-gradient(top, #789EB1 0%, #618FA7 100%); background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0%,#789EB1), color-stop(100%,#618FA7)); filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr='#789EB1', endColorstr='#618FA7',GradientType=0 ); }/* http://murugananda.blogspot.com/ */
  .showpageNum a:hover, .showpage a:hover {border: 1px solid #ccc;background: #7d7e7d; background: -moz-linear-gradient(top, #7d7e7d 0%, #6B6B6B 100%); background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0%,#7d7e7d), color-stop(100%,#6B6B6B)); filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr='#7d7e7d', endColorstr='#6B6B6B',GradientType=0 ); }/* http://murugananda.blogspot.com/ */
  .showpagePoint {color: #aaaaaa;text-decoration:none;border:1px solid #999;-webkit-border-radius:3px;-moz-border-radius:3px; margin:0 3px;padding:3px 5px; background: #e2e2e2; background: -moz-linear-gradient(top, #e2e2e2 0%, #dbdbdb 50%, #d1d1d1 51%, #fefefe 100%); background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0%,#e2e2e2), color-stop(50%,#dbdbdb), color-stop(51%,#d1d1d1), color-stop(100%,#fefefe)); filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr='#e2e2e2', endColorstr='#fefefe',GradientType=0 ); }/* http://murugananda.blogspot.com/ */
  .showpageOf {text-decoration:none;padding:3px;margin: 0 3px 0 0;}/* http://murugananda.blogspot.com/ */
  .showpageNum a:link,.showpage a:link {text-decoration:none;color:#fff;}/* http://murugananda.blogspot.com/ */
  </style>

  <script type='text/javascript'>
  var home_page="/";
  var urlactivepage=location.href;
  var postperpage=5;
  var numshowpage=3;
  var upPageWord ='Previous';
  var downPageWord ='Next';
  </script>
  <script src='http://bloggerblogwidgets.googlecode.com/files/way2blogging_bloggerpagenavi.js' type='text/javascript'></script>
  <!-- Stylish colored  Navigation Widget For Blogger By Nilavaithedi @ http://murugananda.blogspot.com/-->

 1. <!-- Stylish colored  Navigation Widget For Blogger By Nilavaithedi @ http://murugananda.blogspot.com/-->

  <style type="text/css">
  #blog-pager{padding:5px 0 !important;}
  .showpageArea {font-weight: bold;margin:5px;}/* http://murugananda.blogspot.com/ */
  .showpageArea a {text-decoration:underline;color: #fff;}/* http://murugananda.blogspot.com/ */
  .showpageNum a, .showpage a {color: #fff;text-decoration:none;border:1px solid #999;-webkit-border-radius:3px;-moz-border-radius:3px; margin:0 3px;padding:3px 5px; background: #f85032; background: -moz-linear-gradient(top, #f85032 0%, #f16f5c 50%, #f6290c 51%, #f02f17 71%, #e73827 100%); background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0%,#f85032), color-stop(50%,#f16f5c), color-stop(51%,#f6290c), color-stop(71%,#f02f17), color-stop(100%,#e73827)); filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr='#f85032', endColorstr='#e73827',GradientType=0 ); }/* http://murugananda.blogspot.com/ */
  .showpageNum a:hover, .showpage a:hover {border: 1px solid #ccc; background: #aebcbf; background: -moz-linear-gradient(top, #aebcbf 0%, #6e7774 50%, #0a0e0a 51%, #0a0809 100%); background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0%,#aebcbf), color-stop(50%,#6e7774), color-stop(51%,#0a0e0a), color-stop(100%,#0a0809)); filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr='#aebcbf', endColorstr='#0a0809',GradientType=0 ); }/* http://murugananda.blogspot.com/ */
  .showpagePoint {color: #aaaaaa;text-decoration:none;border:1px solid #999;-webkit-border-radius:3px;-moz-border-radius:3px; margin:0 3px;padding:3px 5px; background: #e2e2e2; background: -moz-linear-gradient(top, #e2e2e2 0%, #dbdbdb 50%, #d1d1d1 51%, #fefefe 100%); background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0%,#e2e2e2), color-stop(50%,#dbdbdb), color-stop(51%,#d1d1d1), color-stop(100%,#fefefe)); filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr='#e2e2e2', endColorstr='#fefefe',GradientType=0 ); }/* http://murugananda.blogspot.com/ */
  .showpageOf {text-decoration:none;padding:3px;margin: 0 3px 0 0;}/* http://murugananda.blogspot.com/ */
  .showpageNum a:link,.showpage a:link {text-decoration:none;color:#fff;}/* http://murugananda.blogspot.com/ */
  </style>
  <script type='text/javascript'>
  var home_page="/";
  var urlactivepage=location.href;
  var postperpage=5;
  var numshowpage=3;
  var upPageWord ='Previous';
  var downPageWord ='Next';
  </script>
  <script src='http://bloggerblogwidgets.googlecode.com/files/way2blogging_bloggerpagenavi.js' type='text/javascript'></script>
  <!-- Stylish colored  Navigation Widget For Blogger By Nilavaithedi @ http://murugananda.blogspot.com/--> 1. <!-- Stylish colored  Navigation Widget For Blogger By Nilavaithedi @ http://murugananda.blogspot.com/-->

  <style type="text/css">
  #blog-pager{padding:5px 0 !important;}
  .showpageArea {font-weight: bold;margin:5px;}/* http://murugananda.blogspot.com/ */
  .showpageArea a {text-decoration:underline;color: #fff;}/* http://murugananda.blogspot.com/ */
  .showpageNum a, .showpage a {color: #fff;text-decoration:none;border:1px solid #999;-webkit-border-radius:3px;-moz-border-radius:3px; margin:0 3px;padding:3px 5px; background: #ffb76b; background: -moz-linear-gradient(top, #ffb76b 0%, #ffa73d 50%, #ff7c00 51%, #ff7f04 100%); background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0%,#ffb76b), color-stop(50%,#ffa73d), color-stop(51%,#ff7c00), color-stop(100%,#ff7f04)); filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr='#ffb76b', endColorstr='#ff7f04',GradientType=0 ); }/* http://murugananda.blogspot.com/ */
  .showpageNum a:hover, .showpage a:hover {border: 1px solid #ccc; background: #9dd53a; background: -moz-linear-gradient(top, #9dd53a 0%, #a1d54f 50%, #80c217 51%, #7cbc0a 100%); background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0%,#9dd53a), color-stop(50%,#a1d54f), color-stop(51%,#80c217), color-stop(100%,#7cbc0a)); filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr='#9dd53a', endColorstr='#7cbc0a',GradientType=0 ); }/* http://murugananda.blogspot.com/ */
  .showpagePoint {color: #aaaaaa;text-decoration:none;border:1px solid #999;-webkit-border-radius:3px;-moz-border-radius:3px; margin:0 3px;padding:3px 5px; background: #e2e2e2; background: -moz-linear-gradient(top, #e2e2e2 0%, #dbdbdb 50%, #d1d1d1 51%, #fefefe 100%); background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0%,#e2e2e2), color-stop(50%,#dbdbdb), color-stop(51%,#d1d1d1), color-stop(100%,#fefefe)); filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr='#e2e2e2', endColorstr='#fefefe',GradientType=0 ); }/* http://murugananda.blogspot.com/ */
  .showpageOf {text-decoration:none;padding:3px;margin: 0 3px 0 0;}/* http://murugananda.blogspot.com/ */
  .showpageNum a:link,.showpage a:link {text-decoration:none;color:#fff;}/* http://murugananda.blogspot.com/ */
  </style>
  <script type='text/javascript'>
  var home_page="/";
  var urlactivepage=location.href;
  var postperpage=5;
  var numshowpage=3;
  var upPageWord ='Previous';
  var downPageWord ='Next';
  </script>
  <script src='http://bloggerblogwidgets.googlecode.com/files/way2blogging_bloggerpagenavi.js' type='text/javascript'></script>
  <!-- Stylish colored  Navigation Widget For Blogger By Nilavaithedi @ http://murugananda.blogspot.com/--> 1. <!-- Stylish colored  Navigation Widget For Blogger By Nilavaithedi @ http://murugananda.blogspot.com/-->

  <style type="text/css">
  #blog-pager{padding:5px 0 !important;}
  .showpageArea {font-weight: bold;margin:5px;}/* http://murugananda.blogspot.com/ */
  .showpageArea a {text-decoration:underline;color: #fff;}/* http://murugananda.blogspot.com/ */
  .showpageNum a, .showpage a {color: #fff;text-decoration:none;border:1px solid #999;-webkit-border-radius:3px;-moz-border-radius:3px; margin:0 3px;padding:3px 5px; background: #3b679e; background: -moz-linear-gradient(top, #3b679e 0%, #2b88d9 50%, #207cca 51%, #7db9e8 100%); background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0%,#3b679e), color-stop(50%,#2b88d9), color-stop(51%,#207cca),  color-stop(100%,#7db9e8)); filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr='#3b679e', endColorstr='#7db9e8',GradientType=0 ); }/* http://murugananda.blogspot.com/ */
  .showpageNum a:hover, .showpage a:hover {border: 1px solid #ccc; background: #aebcbf; background: -moz-linear-gradient(top, #aebcbf 0%, #6e7774 50%, #0a0e0a 51%, #0a0809 100%); background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0%,#aebcbf), color-stop(50%,#6e7774), color-stop(51%,#0a0e0a), color-stop(100%,#0a0809)); filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr='#aebcbf', endColorstr='#0a0809',GradientType=0 ); }/* http://murugananda.blogspot.com/ */
  .showpagePoint {color: #aaaaaa;text-decoration:none;border:1px solid #999;-webkit-border-radius:3px;-moz-border-radius:3px; margin:0 3px;padding:3px 5px; background: #e2e2e2; background: -moz-linear-gradient(top, #e2e2e2 0%, #dbdbdb 50%, #d1d1d1 51%, #fefefe 100%); background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0%,#e2e2e2), color-stop(50%,#dbdbdb), color-stop(51%,#d1d1d1), color-stop(100%,#fefefe)); filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr='#e2e2e2', endColorstr='#fefefe',GradientType=0 ); }/* http://murugananda.blogspot.com/ */
  .showpageOf {text-decoration:none;padding:3px;margin: 0 3px 0 0;}/* http://murugananda.blogspot.com/ */
  .showpageNum a:link,.showpage a:link {text-decoration:none;color:#fff;}/* http://murugananda.blogspot.com/ */
  </style>
  <script type='text/javascript'>
  var home_page="/";
  var urlactivepage=location.href;
  var postperpage=5;
  var numshowpage=3;
  var upPageWord ='Previous';
  var downPageWord ='Next';
  </script>
  <script src='http://bloggerblogwidgets.googlecode.com/files/way2blogging_bloggerpagenavi.js' type='text/javascript'></script>
  <!-- Stylish colored  Navigation Widget For Blogger By Nilavaithedi @ http://murugananda.blogspot.com/--> 1. <!-- Stylish colored  Navigation Widget For Blogger By Nilavaithedi @ http://murugananda.blogspot.com/-->

  <style type="text/css">
  #blog-pager{padding:5px 0 !important;}
  .showpageArea {font-weight: bold;margin:5px;}/* http://murugananda.blogspot.com/ */
  .showpageArea a {text-decoration:underline;color: #fff;}/* http://murugananda.blogspot.com/ */
  .showpageNum a, .showpage a {color: #fff;text-decoration:none;border:1px solid #999;-webkit-border-radius:3px;-moz-border-radius:3px;margin:0 3px;padding:3px 5px; background: #9dd53a; background: -moz-linear-gradient(top, #9dd53a 0%, #a1d54f 50%, #80c217 51%, #7cbc0a 100%); background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0%,#9dd53a), color-stop(50%,#a1d54f), color-stop(51%,#80c217), color-stop(100%,#7cbc0a)); filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr='#9dd53a', endColorstr='#7cbc0a',GradientType=0 ); }/* http://murugananda.blogspot.com/ */
  .showpageNum a:hover, .showpage a:hover {border: 1px solid #ccc; background: #6db3f2; background: -moz-linear-gradient(top, #6db3f2 0%, #54a3ee 50%, #3690f0 51%, #1e69de 100%); background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0%,#6db3f2), color-stop(50%,#54a3ee), color-stop(51%,#3690f0), color-stop(100%,#1e69de)); filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr='#6db3f2', endColorstr='#1e69de',GradientType=0 ); } /* http://murugananda.blogspot.com/ */
  .showpagePoint {color: #aaaaaa;text-decoration:none;border:1px solid #999;-webkit-border-radius:3px;-moz-border-radius:3px; margin:0 3px;padding:3px 5px; background: #e2e2e2; background: -moz-linear-gradient(top, #e2e2e2 0%, #dbdbdb 50%, #d1d1d1 51%, #fefefe 100%); background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0%,#e2e2e2), color-stop(50%,#dbdbdb), color-stop(51%,#d1d1d1), color-stop(100%,#fefefe)); filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr='#e2e2e2', endColorstr='#fefefe',GradientType=0 ); }/* http://murugananda.blogspot.com/ */
  .showpageOf {text-decoration:none;padding:3px;margin: 0 3px 0 0;}/* http://murugananda.blogspot.com/ */
  .showpageNum a:link,.showpage a:link {text-decoration:none;color:#fff;}/* http://murugananda.blogspot.com/ */
  </style>

  <script type='text/javascript'>
  var home_page="/";
  var urlactivepage=location.href;
  var postperpage=5;
  var numshowpage=3;
  var upPageWord ='Previous';
  var downPageWord ='Next';
  </script>
  <script src='http://bloggerblogwidgets.googlecode.com/files/way2blogging_bloggerpagenavi.js' type='text/javascript'></script>
  <!-- Stylish colored Numbered Page Navigation Widget For Blogger By Nilavaithedi @ http://murugananda.blogspot.com/-->
6. HTML/JavaScript Widget paste செய்த பிறகு Save செய்து கொள்ளவும்.7. இப்போது நீங்கள் Save செய்த Page element-யை அப்படியே Blog Post-க்கு Drag செய்துகொள்ளவும்.


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...