உங்கள் விட்டு பிறந்த நாள் வைபவம், திருமண வைபவம், பூப்புநித நீராட்டு விளா என மங்கள நிகழ்வுகள் அனைத்தையும் சிறப்பாகப் படம் பிடித்துத் தருகின்றோம்.
இங்கு பதியப் பதிவுகளில்ல்...... நான் ரசித்தவை, படித்தவை, மற்றவர்க்கு பயனளிப்பவை,செய்திகள் என்பன அடங்கும். மற்றும்; கான், வந்தேமாதரம், பிளக்கர் நண்பன். பலே பிரபு,போன்றவரின் பதிவுகளும்.... மற்றவர்க்கு பயனளிக்கும் நோக்கில் இங்கு பதியப்படும்..

Sunday, November 20, 2011

Holidays – TANGEDCO – Holidays for employees of the TANGEDCO, TANTRANSCO and TNEB Limited for Calendar year 2012 – Orders – Issued


TAMIL NADU GENERATION AND DISTRIBUTION CORPORATION LIMTED

(ABSTRACT)
Holidays – TANGEDCO – Holidays for employees of the TANGEDCO, TANTRANSCO and  TNEB Limited for Calendar year 2012 – Orders – Issued.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
(SECRETARIAT BRANCH)
(Per.) CMD TANGEDCO Proceedings No.234              Dated: 17th November 2011
                                                                             Karthigai – 1,
                                                                             Thiruvalluvar Aandu-2042

PROCEEDINGS:-

          The TANGEDCO directs that the employees of the TANGEDCO, TANTRANSCO and TNEB Limited, on time scale of pay, be granted holidays during the year 2012 as detailed in the Annexure.

          2. The number of holidays allowed will not be a precedent for future years. If any one of the occasions mentioned in the Annexure, for which a holiday is declared happens to fall on normal holiday like Sunday in the future year, no substitute holiday on that account will be allowed. Besides, the TANGEDCO and TANTRANSCO shall also follow any other order that may be issued by the Government of Tamil Nadu, declaring holidays on special occasions and compensatory working days in lieu thereof, during the year 2012.

          3. The monthly rated employees of the Board may also have holidays on Sundays or any other day in the week in lieu of Sundays.

          4. The TANGEDCO also directs that the employees of the TANGEDCO, TANTRANSCO and TNEB Limited, in a particular office or other unit, who have been allowed a holiday on Second Saturday of each month during the previous years, may be granted a holiday on the Second Saturday of each month during the year 2012 also, if they continue to work in the same office or unit in the year 2012.

          5. The TANGEDCO further directs that in addition to the holidays mentioned in the Annexure, New Year’s day on 1.1.2012, Pongal on 15.1.2012, Meelad-un-Nabi on 5.2.2012 and Muharram on 25.11.2012 which fall on Sundays shall be the holidays for the shift operation staff for whom those days are not holidays.

(BY ORDER OF THE CHAIRMAN AND MANAGING DIRECTOR)
A.ARUNAGIRI
SECRETARY (ADDITIONAL CHARGE)
To
All Chief Engineers (w.e.)
The Chief Financial Controller/General & Revenue (w.e.)
The Chief Internal Audit Officer/Audit Branch/TANGEDCO (w.e.)
All Superintending Engineers (w.e.)
..2….

:: 2 ::
Copy to:-
The Chairman and Managing Director’s Table. (w.e.)
The Principal Secretary to Government/Energy Department. (w.e.)
The Principal Secretary to Government / Finance Department. (w.e.)
The Commissioner of Labour /Chennai -6. (w.e.)
The Accountant General/Chennai -18. (w.e.)
The Managing Director/TANTRANSCO. (w.e.)
The Inspector General of Police/Vigilance. (w.e.)
The Director (Finance)/TANTRANSCO. (w.e.)
The Director (Trans. Project)/TANTRANSCO,. (w.e.)
The Director(Operation)/TANTRANSCO. (w.e.)
The Director (Finance)/TANGEDCO. (w.e.)
The Director (Generation)/TANGEDCO. (w.e.)
The Director (Project)/TANGEDCO. (w.e.)
The Secretary / TANGEDCO. (w.e.)
The Legal Adviser/TANGEDCO. (w.e.)
The Superintending Engineer/Chairman and Managing Director’s office. (w.e.)
The Industrial Relations Adviser/TANGEDCO. (w.e.)
The Chief Medical Officer/TANGEDCO Dispensary (w.e.).
The Deputy Chief Engineer/Administrative Branch. (w.e.)
All Deputy Secretaries/Secretariat Branch, TANGEDCO. (w.e.)
All Senior Personnel Officers/Administrative Branch. (w.e.)
The Industrial Relations Adviser/TANGEDCO. (w.e.)
The Director/Printing Press.  (w.e.)
The Director, Computer Centre. (w.e.)
The Resident Manager/TANGEDCO/New Delhi. (w.e.)
The Chief Public Relations Officer/Chennai. (w.e.)
The Assistant Personnel Officer/Tamil Development for publication in the
    TANGEDCO Bulletin (2 copies). (w.e.)
All Branches. (w.e.)
All Officers/Sections in the Secretariat Branch, TANGEDCO. (w.e.)
Tamil Nadu Electricity Workers' Federation. (w.e.)
Tamil Nadu Electricity Board Accounts & Executive  Staff Union. (w.e.)
Tamil Nadu Electricity Board Workers Progressive Union (LPF). (w.e.)
Central Organisation of Tamil Nadu Electricity Employees (COTEE). (w.e.)
Minsara Pirivu Anna Thozhir Sangam. (w.e.)
Tamil Nadu Minvariya Janatha Thozhilalar Sangam. (w.e.)
Tamil Nadu National Electricity Workers' Federation (2 Groups). (w.e.)
Tamil Nadu Electricity Board Engineers' Sangam. (w.e.)
Tamil Nadu Electricity Employees Congress.  (w.e.)
Tamil Nadu Electricity Board Thozhilalar Aykiyya Sangam. (w.e.)
Tamil Nadu Electricity Board Engineers' Association. (w.e.)
Tamil Nadu Electricity Board Finance & Accounts Officers Association. (w.e.)
Bharathiya Electricity Employees Federation. (w.e.)
Tamil Nadu Electricity Board Card Billing Staff Union. (w.e.)
Tamil Nadu Electricity Board Dr.Ambedkar Employees Union. (w.e.)


ANNEXURE
LIST OF HOLIDAYS FOR THE YEAR 2012 DECLARED BY THE GOVERNMENT OF TAMIL NADU TO THEIR EMPLOYEES


Sl.No.
FESTIVAL
DATE
DAY
1.
NEW YEAR’S DAY
01.01.2012
SUNDAY
2.
PONGAL

15.01.2012
SUNDAY
3.
THIRUVALLUVAR DAY
16.01.2012
MONDAY
4.
UZHAVAR THIRUNAL
17.01.2012
TUESDAY
5.
REPUBLIC DAY
26.01.2012
THURSDAY
6.
MEELAD-UN-NABI
05.02.2012
SUNDAY
7.
TELUGU NEW YEAR’S DAY
23.03.2012
FRIDAY
8.
MAHAVEER JAYANTHI
05.04.2012
THURSDAY
 9.
GOOD FRIDAY
06.04.2012
FRIDAY
10.
TAMIL NEW YEAR’S DAY
13.04.2012
FRIDAY
11.
DR. B.R. AMBEDKAR BIRTHDAY
14.04.2012
SATURDAY
12.
MAY DAY
01.05.2012
TUESDAY
13.
INDEPENDENCE DAY
15.08.2012
WEDNESDAY
14.
RAMZAN
20.08.2012
MONDAY
15.
KRISHNA JAYANTHI
08.09.2012
SATURDAY
16.
VINAYAKA CHATHURTHI
19.09.2012
WEDNESDAY
17.
GANDHI JAYANTHI
02.10.2012
TUESDAY
18.
AYUTHA POOJA
23.10.2012
TUESDAY
19.
VIJAYA DASAMI
24.10.2012
WEDNESDAY
20.
BAKRID
27.10.2012
SATURDAY
21.
DEEPAVALI
13.11.2012
TUESDAY
22.
MUHARRAM
25.11.2012
SUNDAY
23.
CHRISTMAS
25.12.2012
TUESDAYNo comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...