உங்கள் விட்டு பிறந்த நாள் வைபவம், திருமண வைபவம், பூப்புநித நீராட்டு விளா என மங்கள நிகழ்வுகள் அனைத்தையும் சிறப்பாகப் படம் பிடித்துத் தருகின்றோம்.
இங்கு பதியப் பதிவுகளில்ல்...... நான் ரசித்தவை, படித்தவை, மற்றவர்க்கு பயனளிப்பவை,செய்திகள் என்பன அடங்கும். மற்றும்; கான், வந்தேமாதரம், பிளக்கர் நண்பன். பலே பிரபு,போன்றவரின் பதிவுகளும்.... மற்றவர்க்கு பயனளிக்கும் நோக்கில் இங்கு பதியப்படும்..

Friday, November 11, 2011

Photoshop Out Of Frame Effect


outofframe

Make the image to extrude out of the frame. ஒரு போட்டோ ப்ரேமில் (Photo frame) ல் இருந்து உருவம் வெளியில் வருது போன்ற தோற்றத்தை Photoshop ல் எவ்வாறு கொண்டு வருவது என்று பார்ப்போம். Download PSD File: http://www.ziddu.com/download/14029113/outofframe.psd.html

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...