உங்கள் விட்டு பிறந்த நாள் வைபவம், திருமண வைபவம், பூப்புநித நீராட்டு விளா என மங்கள நிகழ்வுகள் அனைத்தையும் சிறப்பாகப் படம் பிடித்துத் தருகின்றோம்.
இங்கு பதியப் பதிவுகளில்ல்...... நான் ரசித்தவை, படித்தவை, மற்றவர்க்கு பயனளிப்பவை,செய்திகள் என்பன அடங்கும். மற்றும்; கான், வந்தேமாதரம், பிளக்கர் நண்பன். பலே பிரபு,போன்றவரின் பதிவுகளும்.... மற்றவர்க்கு பயனளிக்கும் நோக்கில் இங்கு பதியப்படும்..

Friday, November 11, 2011

Photoshop Realistic Blood Effect


blood effect

Create realistic Blood effect in photoshop .  உண்மையான ரத்தத்தை போன்று Photoshop ல் எவ்வாறு உருவாக்குவது என்று வீடியோ டுடோரியளுடன் கொடுக்கப் பட்டுள்ளது. இதற்கு தேவையான ப்ரஷ் (Brush) இணைக்கப் பட்டுள்ளது. Download Blood Brush: http://www.ziddu.com/download/14015402/Blood_splatter_brush_by_AnnFrost_stock.zip.html Download PSD File: http://www.ziddu.com/download/14041645/realisticbloodeffect.psd.html

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...