உங்கள் விட்டு பிறந்த நாள் வைபவம், திருமண வைபவம், பூப்புநித நீராட்டு விளா என மங்கள நிகழ்வுகள் அனைத்தையும் சிறப்பாகப் படம் பிடித்துத் தருகின்றோம்.
இங்கு பதியப் பதிவுகளில்ல்...... நான் ரசித்தவை, படித்தவை, மற்றவர்க்கு பயனளிப்பவை,செய்திகள் என்பன அடங்கும். மற்றும்; கான், வந்தேமாதரம், பிளக்கர் நண்பன். பலே பிரபு,போன்றவரின் பதிவுகளும்.... மற்றவர்க்கு பயனளிக்கும் நோக்கில் இங்கு பதியப்படும்..

Friday, November 11, 2011

Photoshop Realistic Stone Effect


stone

Photoshop ல் மிக சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் பல உள்ளன. நாம் எவ்வாறு ஊசியை (பல் குத்தவோ, துணி தைக்கவோ , தாக்குவதற்கோ ) பயன்படுத்துகிறோமோ அது போன்று உபயோகப்படுத்தும் இடத்தை பொருத்து அதன் பயன் அமைகிறது. அது போன்று இங்கு நாம் bevel and emboss என்று சொல்ல கூடிய PHOTOSHOP ன் ஓரு டூலை வைத்து எவ்வாறு கற்களை உருவாக்குவது என்று பார்ப்போம். DOWNLOAD PSD FILE :

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...