உங்கள் விட்டு பிறந்த நாள் வைபவம், திருமண வைபவம், பூப்புநித நீராட்டு விளா என மங்கள நிகழ்வுகள் அனைத்தையும் சிறப்பாகப் படம் பிடித்துத் தருகின்றோம்.
இங்கு பதியப் பதிவுகளில்ல்...... நான் ரசித்தவை, படித்தவை, மற்றவர்க்கு பயனளிப்பவை,செய்திகள் என்பன அடங்கும். மற்றும்; கான், வந்தேமாதரம், பிளக்கர் நண்பன். பலே பிரபு,போன்றவரின் பதிவுகளும்.... மற்றவர்க்கு பயனளிக்கும் நோக்கில் இங்கு பதியப்படும்..

Friday, November 11, 2011

Photoshop tutorial on creating Gift Box

இந்த டுடோரியாயலில் எவ்வாறு அழகான பரிசு பெட்டி உருவாக்குவது என்று விளக்கப்பட்டுள்ளது. எளிதாக கற்றுக்கொள்ளலாம். ஏதேனும் ஐயம் இருந்தால் தெரிவிக்கவும்.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...