உங்கள் விட்டு பிறந்த நாள் வைபவம், திருமண வைபவம், பூப்புநித நீராட்டு விளா என மங்கள நிகழ்வுகள் அனைத்தையும் சிறப்பாகப் படம் பிடித்துத் தருகின்றோம்.
இங்கு பதியப் பதிவுகளில்ல்...... நான் ரசித்தவை, படித்தவை, மற்றவர்க்கு பயனளிப்பவை,செய்திகள் என்பன அடங்கும். மற்றும்; கான், வந்தேமாதரம், பிளக்கர் நண்பன். பலே பிரபு,போன்றவரின் பதிவுகளும்.... மற்றவர்க்கு பயனளிக்கும் நோக்கில் இங்கு பதியப்படும்..

Friday, November 11, 2011

Photoshop video tutorial on lens magnifying effect


EYE

பூதக் கண்ணாடி கொண்டு , ஒரு உருவத்தை பெரிதாக்கி கட்டுவது போன்ற நுணுக்கத்தை இந்த பதிப்பில் எவ்வாறு செய்வது என்பது பற்றி விளக்கப் பட்டுள்ளது. Magnifying an image using lens through photoshop is explained in this tutorial

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...