உங்கள் விட்டு பிறந்த நாள் வைபவம், திருமண வைபவம், பூப்புநித நீராட்டு விளா என மங்கள நிகழ்வுகள் அனைத்தையும் சிறப்பாகப் படம் பிடித்துத் தருகின்றோம்.
இங்கு பதியப் பதிவுகளில்ல்...... நான் ரசித்தவை, படித்தவை, மற்றவர்க்கு பயனளிப்பவை,செய்திகள் என்பன அடங்கும். மற்றும்; கான், வந்தேமாதரம், பிளக்கர் நண்பன். பலே பிரபு,போன்றவரின் பதிவுகளும்.... மற்றவர்க்கு பயனளிக்கும் நோக்கில் இங்கு பதியப்படும்..

Friday, November 11, 2011

Photoshop ல் நீங்களும் மாயம் செய்யலாம்


ஓரு புகைப்படத்தில் இருக்கும் ஒருவரை தனியாக பிரித்து எடுக்கலாம். ஆனால் பிரித்தெடுத்த இடமும தெரியாமல் எளிதாக செய்ய முடியும். இதற்கு content aware  என்று சொல்வார்கள் . இத்தகைய நுட்பத்தை இந்த வீடியோ டுடோரியலில் காண்போம்.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...