உங்கள் விட்டு பிறந்த நாள் வைபவம், திருமண வைபவம், பூப்புநித நீராட்டு விளா என மங்கள நிகழ்வுகள் அனைத்தையும் சிறப்பாகப் படம் பிடித்துத் தருகின்றோம்.
இங்கு பதியப் பதிவுகளில்ல்...... நான் ரசித்தவை, படித்தவை, மற்றவர்க்கு பயனளிப்பவை,செய்திகள் என்பன அடங்கும். மற்றும்; கான், வந்தேமாதரம், பிளக்கர் நண்பன். பலே பிரபு,போன்றவரின் பதிவுகளும்.... மற்றவர்க்கு பயனளிக்கும் நோக்கில் இங்கு பதியப்படும்..

Friday, November 11, 2011

Phtoshop Video Tutorial on Patch Tool


patch tool
இந்த பதிப்பில் Photoshop Patch tool கொண்டு முகப் பருவை எவ்வாறு எளிதாக நீக்குவது என்பது பற்றி விளக்கப் பட்டுள்ளது. இதில் உங்களுக்கு ஏதேனும் சந்தேகம் இருந்தால் எங்களுக்கு தெரியப் படுத்தவும். http://www.ziddu.com/download/14219543/patchtool.psd.html

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...