உங்கள் விட்டு பிறந்த நாள் வைபவம், திருமண வைபவம், பூப்புநித நீராட்டு விளா என மங்கள நிகழ்வுகள் அனைத்தையும் சிறப்பாகப் படம் பிடித்துத் தருகின்றோம்.
இங்கு பதியப் பதிவுகளில்ல்...... நான் ரசித்தவை, படித்தவை, மற்றவர்க்கு பயனளிப்பவை,செய்திகள் என்பன அடங்கும். மற்றும்; கான், வந்தேமாதரம், பிளக்கர் நண்பன். பலே பிரபு,போன்றவரின் பதிவுகளும்.... மற்றவர்க்கு பயனளிக்கும் நோக்கில் இங்கு பதியப்படும்..

Tuesday, November 29, 2011

Revenue Supervisors Promotion as Assessment Officers – Preparation of Panel


BY E-mail-5
TAMIL NADU GENERATION & DISTRIBUTION CORPN.
ADMINISTRATIVE BRANCH
From                                                            To
Er. S. SYED LIYAKATH, B.E.,                    All Superintending Engineers,
Chief Engineer/Personnel,
144, Anna Salai, Chennai-2.

Letter No. 074866/1258/G32/G321/2011-5, Dated 28.11.2011
Sir,
Sub: Establishment – Class III Service – Revenue Supervisors
       Promotion as Assessment Officers – Preparation of Panel –
        Performance Assessment Report – Called for – Reg.

Ref:1) This Office E-Mail Lr.No.074866/1258/G32/G321/2011-1,Dated 25.08.2011
      2) E.Mail Lr.No.074866/1258/G32/G321/2011-2,Dated 13.09.2011
       3) E.Mail Lr.No.074866/1258/G32/G321/2011-3,Dated 15.10.2011
                 4) E.Mail Lr.No.074866/1258/G32/G321/2011-4,Dated 08.11.2011
***
With reference to the above to forward the Performance
Assessment Report along with date of birth/date of joining as Revenue Supervisor as mentioned below for the period/year noted against eachimmediately to this office for the purpose of preparation of panel.
This may be treated as MOST URGENT
Sl.
No.
Sen.No. Name Dt.of birth Period/Year
Thiruvalargal
CHENNAI EDC/SOUTH
1. 4219 S. Anbalagan 07.05.54 2007,2008
2. 4258 K.K. Baskaran 20.05.54 Till the date of joining
as R.S. to 2010
..2..
-2-
CHENNAI EDC/SOUTH
3. 4286 K. Nazuruddin 22.05.59 2007,2008,2009&2010
4. 4292 T.R. Mohan 15.10.58 Till the date of joining
as R.S. to 2010
5. 4294 P.G. Mohan 05.11.58 2007,2008,2009 &
2010
6. 4310 K. Ravi 16.10.58 2007,2008,2009 &
2010
7. 4321 C.T. Thiagarajan 25.06.59 2008,2009,2010
8. 4364(a) K. Srinivasan 11.10.54 2007,2008,2009&2010
ERODE EDC
9. 4222 B. Ramalingam 02.06.54 2010
10. 4283 P. Rajendran 10.05.58 Till the date of joining
as R.S. to 2010
11. 4317 N. Palraj 16.02.56 Till the date of joining
as R.S. to 2010
CHENNAI
EDC/CENTRAL
12. 3624 S.D. Siddharthan 06.06.56 2005,2006 & 2010
13. 4223 G. Ramkumar 07.06.54 2010
14. 4296 A. Sundaramurthy 27.03.58 2010
15. 4311(b) G. Sekar 14.05.59 1.1.08 to 31.12.08
16. 4330(a) K.Sampathkumar 02.08.08 Till the date of joining
as R.S. to 2010
17. 4357 S. Murugesan 02.04.62 2010
18. 4360 L. Mohan 08.07.56 2010
19. 4362(a) M. Chandrasekaran 05.07.57 Till the date of joining
as R.S. 2010
20. 4362(b) M. Pachaiyappan 20.01.55 Till the date of joining
as R.S. 2010
21. 4318(a) M.E. Thiagesh 14.10.58 Till the date of joining
as R.S. 2010
..3..
-3-
COIMBATORE EDC/
SOUTH
22. 3996 C. Thangaraj 07.07.55 2010
23. 4319 B. Subramanian 16.03.57 2007,2008 &1.1.09 to
08.04.09
CUDDALORE EDC
24. 3986 G. Ranganathan 24.07.54 Till the date of joining
as R.S. to 2010
CHENNAI EDC/WEST
25. 4216 P. Gnanaprakasam 12.04.54 1.1.2008 to 10.8.2008
26. 4230 K. Leelakrishnan 28.11.54 2007
27. 4256 R. Mohan 10.11.53 Till the date of joining
as R.S. to 2010
28. 4321(a) S. Meganathan
06.08.58 Till the date of joining
as R.S. to 2010
NAMAKKAL EDC
29. 4259 P. Manoharan 22.05.55 2008, 2009 & 2010
30. 4350 V. Natarajan 22.05.55 2010
VILLUPURAM EDC
31. 3978 D. Paul Devaiarakkam 15.03.54 1.1.07 to 31.12.07
32. 4355(a) B. Ravi 15.05.57 Till the date of joining
as R.S. to 2010
TRICHY EDC/METRO
33. 4204 A. Palanisamy 09.11.53 2007, 2010
34. 4306 M. Dhanaraj 20.02.58 2007, 2010
35. 4365 M.G. Sridhar 21.11.61 2009,2010
36. 4206 R. Jagannathan 02.12.53 2008, 2010
..4
-4-
C H E N N A I E D C / N O R T H
37. 3703 M. Sathyamoorthy 19.05.55 2006, 2007,2008,
2009 & 2010
38. 3995 G. Kannadoss 01.07.55 Till the date of joining
as R.S. to 2010
39. 4008 C. Murali 20.12.55 Till the date of joining
as R.S. to 2010
40. 4027 O.P. Rajan 04.02.55 Till the date of joining
as R.S. to 2010
41. 4362© C. Ramalingam 17.04.58 Till the date of joining
as R.S. to 2010
METTUR EDC
42. 4048 V. Duraisamy 03.01.54 Till the date of joining
as R.S. to 2010
43. 4215 C. Paalaniappan 07.04.54 2007, 2010
44. 4338 P. Mathappan 02.06.55 05.09.08 to 31.12.08,
2009 & 2010
45. 4339 M. Selvam 06.04.61 Till the date of joining
as R.S. to 2010
46. 4344 V. Mani 02.12.54 Till the date of joining
as R.S. to 2010
GOBI EDC
47. 3982 J. Jothi vincent 17.06.56 2007
T I R U V A N N A MALAI EDC
48. 4280 K. Panneerselvam 01.06.57 2009, 2010
49. 4342 A. Narashimhan 16.06.59 2010
NAGAPATTINAM EDC
50. 4207 R. Tamilarasan 05.12.53 Till the date of joining
as R.S. to 2010
51. 4225 A. Rajendran 15.06.54 1.1.09 to 31.12.09
52. 4232 D.Dhakshinamoorthy 15.06.55 Till the date of joining
as R.S. to 2010
COIMBATORE EDC/
NORTH
53. 4227 R. Thiruvengadam 20.06.54 Till the date of joining
as R.S. to 2010
..5
-5-
UDUMALPET EDC
54. 4307 P.A. Gireasan 11.02.55 2009
TIRUPPUE EDC
55. 4343 S. Sabapathy 03.05.58 2009, 2010
COIMBATORE EDC/
METRO
56. 4281 A.S.K. Kumar 11.01.60 2008, 2010
57. 4319
(a)
P. Gokulakrishnan 20.02.61 2007,2008, 01.01.09
to 25.08.09
58. 4332 R. Ponnusamy 10.10.59 2010
59. 4340 L. Govindaraj 08.03.56 2010
TUTICORIN EDC
60. 4309 E. Sundaramoorthy 06.09.58 2009
61. 4311 P. Rajadurai 03.02.56 2008
62. 4326 N. Rengarajagopalan 14.11.56 2009
63. 4345 E. Sudalaimani 09.10.59 2008
KANYAKUMARI EDC
64. 4347(a) P.K. Padmakumar 20.04.59 1.1.07 to 31.12.07
VIRUDHUNAGAR EDC
65. 4352 M.A. Perumal 07.03.54 01.01.08 to 17.08.08
& 2010
66. 4312 B. Narayanasamy 09.03.56 01.01.08 to 26.11.08,
2009 and 2010
KANCHEEPURAM EDC
67. 4356 E. Janakiraman 17.03.60 1.1.07 to 31.12.07
Yours failthfully,
sd/-xxxx dt.28.11.2011
(S. PONNUSAMY)
ASST. PERSONNEL OFFICER/ESTT.(N.T.)
for CHIEF ENGINEER/PERSONNEL.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...