உங்கள் விட்டு பிறந்த நாள் வைபவம், திருமண வைபவம், பூப்புநித நீராட்டு விளா என மங்கள நிகழ்வுகள் அனைத்தையும் சிறப்பாகப் படம் பிடித்துத் தருகின்றோம்.
இங்கு பதியப் பதிவுகளில்ல்...... நான் ரசித்தவை, படித்தவை, மற்றவர்க்கு பயனளிப்பவை,செய்திகள் என்பன அடங்கும். மற்றும்; கான், வந்தேமாதரம், பிளக்கர் நண்பன். பலே பிரபு,போன்றவரின் பதிவுகளும்.... மற்றவர்க்கு பயனளிக்கும் நோக்கில் இங்கு பதியப்படும்..

Tuesday, November 22, 2011

Sub : Establishment – Class III Service – Details of sanctioned/ utilised/ vacant post in respect of JE/ Elecl. II Grade – Called for.


TAMILNADU GENERATION & DISTRIBUTION CORPORATION LTD.
Administrative Branch

From

Er. V.R. GEETHANANTHAN, B.E.,
Chief Engineer/ Personnel,
144, Anna Salai,
Chennai – 600 002.

To

All Chief Engineers &
All Superintending Engineers.

Letter No.073499/283/G.12/G.122/2011-1, dated 24.08.2011.
---------------------------------------------------------------------------

Sir,
Sub : Establishment – Class III Service – Details of sanctioned/
utilised/ vacant post in respect of JE/ Elecl. II Grade –
Called for.

Ref : SPO/ Rectt. U.O. No.49560/167/G3/G31/2011-1,
dated 16.08.2011.
---------


With reference to the above letter cited, I am to request you to furnish the actual number of available Junior Engineer/ Electrical II Grade posts sanctioned/ utilised/ vacant early by E-Mail (or) FAX as on 31.08.2011.

Yours faithfully,

Sd./-xxx
(R. RAJESWARI)
Assistant Personnel Officer/ Services,
for Chief Engineer/ Personnel.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...