உங்கள் விட்டு பிறந்த நாள் வைபவம், திருமண வைபவம், பூப்புநித நீராட்டு விளா என மங்கள நிகழ்வுகள் அனைத்தையும் சிறப்பாகப் படம் பிடித்துத் தருகின்றோம்.
இங்கு பதியப் பதிவுகளில்ல்...... நான் ரசித்தவை, படித்தவை, மற்றவர்க்கு பயனளிப்பவை,செய்திகள் என்பன அடங்கும். மற்றும்; கான், வந்தேமாதரம், பிளக்கர் நண்பன். பலே பிரபு,போன்றவரின் பதிவுகளும்.... மற்றவர்க்கு பயனளிக்கும் நோக்கில் இங்கு பதியப்படும்..

Monday, December 26, 2011

தங்கள் வரன்களை இங்கு அறிமுகம் செய்க


     தங்கள் வரன்களை இங்கு அறிமுக மணமகன் மணமகள் பிறந்த நாள், பிறந்த நேரம், பிறந்த இடம், விலாசம்,தெடர்பு எண்மற்றும் ஜாதக்த்தை என்ற ganeshtnebgobi@gmail.com முகவரிக்கு மின் அஞ்சல் செய்யுங்கள் அவை இங்கு பதியப்படும் இச்சேவை 100% இலவசம்.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...