உங்கள் விட்டு பிறந்த நாள் வைபவம், திருமண வைபவம், பூப்புநித நீராட்டு விளா என மங்கள நிகழ்வுகள் அனைத்தையும் சிறப்பாகப் படம் பிடித்துத் தருகின்றோம்.
இங்கு பதியப் பதிவுகளில்ல்...... நான் ரசித்தவை, படித்தவை, மற்றவர்க்கு பயனளிப்பவை,செய்திகள் என்பன அடங்கும். மற்றும்; கான், வந்தேமாதரம், பிளக்கர் நண்பன். பலே பிரபு,போன்றவரின் பதிவுகளும்.... மற்றவர்க்கு பயனளிக்கும் நோக்கில் இங்கு பதியப்படும்..

Thursday, December 22, 2011

Inspector of Assessment after getting supernumerary Inspector of Assessment and Special Grade - Certain details called

TAMIL NADU GENERATION & DISTRIBUTION CORPORATION
(Administrative Branch)
Letter No.073933/277/G25/G252/2011-3, dated : 21.12.2011.

Sub :
Establishment - Class III Service - Assessment Cadre - Request for allowing additional increment to the Inspector of Assessment after getting supernumerary Inspector of Assessment and Special Grade - Certain details called for - Reg.

DOWNLOAD ORDER COPY

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...