உங்கள் விட்டு பிறந்த நாள் வைபவம், திருமண வைபவம், பூப்புநித நீராட்டு விளா என மங்கள நிகழ்வுகள் அனைத்தையும் சிறப்பாகப் படம் பிடித்துத் தருகின்றோம்.
இங்கு பதியப் பதிவுகளில்ல்...... நான் ரசித்தவை, படித்தவை, மற்றவர்க்கு பயனளிப்பவை,செய்திகள் என்பன அடங்கும். மற்றும்; கான், வந்தேமாதரம், பிளக்கர் நண்பன். பலே பிரபு,போன்றவரின் பதிவுகளும்.... மற்றவர்க்கு பயனளிக்கும் நோக்கில் இங்கு பதியப்படும்..

Saturday, December 17, 2011

JE/ Electrical II Grade TNEB

TAMILNADU GENERATION & DISTRIBUTION CORPORATION LTD. Administrative Branch Chennai – 600 002. Memo. No.029900/135/G.12/G.122/2011, dated 13.12.2011. Sub : Establishment – Class III Service – Fixation of Inter-se-Seniority among JE/ Electrical II Grade (Diploma andNon-Diploma holders) – Orders issued. FULL ORDER COPY

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...