உங்கள் விட்டு பிறந்த நாள் வைபவம், திருமண வைபவம், பூப்புநித நீராட்டு விளா என மங்கள நிகழ்வுகள் அனைத்தையும் சிறப்பாகப் படம் பிடித்துத் தருகின்றோம்.
இங்கு பதியப் பதிவுகளில்ல்...... நான் ரசித்தவை, படித்தவை, மற்றவர்க்கு பயனளிப்பவை,செய்திகள் என்பன அடங்கும். மற்றும்; கான், வந்தேமாதரம், பிளக்கர் நண்பன். பலே பிரபு,போன்றவரின் பதிவுகளும்.... மற்றவர்க்கு பயனளிக்கும் நோக்கில் இங்கு பதியப்படும்..

Wednesday, December 28, 2011

- Junior Engineer/Elecl II -Grade - Promotion to the post of Junior Engineer/ Electrical I.Grade – Suitability reports – DP & Service particulars Called for – Reg    Letter No. 061885/387/G.1/G.12/2011-3,  dated  27.12.2011.

Sir,

Sub:
Estt- Class III - Service - Junior Engineer/Elecl II -Grade -  Promotion to the post of Junior Engineer/ Electrical  I.Grade – Suitability reports – DP & Service particulars  Called for –  Reg


*****
                       A  fresh panel is proposed to be prepared to  fill  up the existing and anticipated vacancies of Junior Engineer/ Electrical. I Grade fixing the Crucial date of25.03.2010  A list consisting of Junior Engineer/ Electrical .II Grade  is annexed for consideration for promotion to the  post  of Junior Engineer/Electrical.I Grade.
No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...