உங்கள் விட்டு பிறந்த நாள் வைபவம், திருமண வைபவம், பூப்புநித நீராட்டு விளா என மங்கள நிகழ்வுகள் அனைத்தையும் சிறப்பாகப் படம் பிடித்துத் தருகின்றோம்.
இங்கு பதியப் பதிவுகளில்ல்...... நான் ரசித்தவை, படித்தவை, மற்றவர்க்கு பயனளிப்பவை,செய்திகள் என்பன அடங்கும். மற்றும்; கான், வந்தேமாதரம், பிளக்கர் நண்பன். பலே பிரபு,போன்றவரின் பதிவுகளும்.... மற்றவர்க்கு பயனளிக்கும் நோக்கில் இங்கு பதியப்படும்..

Friday, December 23, 2011

Promotion to the post of Foreman I Grade after separation of double channel pattern - Drawing panel for the post of Foreman I Grade - Instructions


TAMIL NADU GENERATION & DISTRIBUTION CORPORATION
(Administrative Branch)

                                                                                                144, Anna Salai,
                                                                                                                   Chennai - 2.

Memo.No.008377/73/G.46/G.462/2011-4, dated  23.12.2011.

Sub:
Establishment - RWE - Promotion to the post of Foreman I Grade after separation of double channel pattern - Drawing panel for the post of Foreman I Grade - Instructions - Issued.
No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...