உங்கள் விட்டு பிறந்த நாள் வைபவம், திருமண வைபவம், பூப்புநித நீராட்டு விளா என மங்கள நிகழ்வுகள் அனைத்தையும் சிறப்பாகப் படம் பிடித்துத் தருகின்றோம்.
இங்கு பதியப் பதிவுகளில்ல்...... நான் ரசித்தவை, படித்தவை, மற்றவர்க்கு பயனளிப்பவை,செய்திகள் என்பன அடங்கும். மற்றும்; கான், வந்தேமாதரம், பிளக்கர் நண்பன். பலே பிரபு,போன்றவரின் பதிவுகளும்.... மற்றவர்க்கு பயனளிக்கும் நோக்கில் இங்கு பதியப்படும்..

Saturday, December 03, 2011

நீங்கள் ஒரு இணையதளத்திற்கு இதுவரை எத்தனை முறை போனீர்கள் என கண்டுபிடிப்பது எப்படி? Thanks to Nimzath


நாம் தினம் தினம் ஒவ்வொரு இணையதளத்திற்கு செல்வோம்.அதிலும் குறிப்பாக இணைய இணைப்பு பெற்றவுடன்  Facebook , Gmail , Youtube , Twitter,Yahoo , Hotmail போன்ற தளங்களுக்கு அடிக்கடி மறக்காமல் போய்க்கொண்டு இருப்போம்.நாம் அந்த தளங்களுக்கு இதுவரை எத்தனை முறை போய் உள்ளோம் என்று கண்டுபிடிக்க ஒரு முறை உள்ளது அதை பற்றி இன்று பார்ப்போம்.


இதை Mozilla Firefox  பயன்படுத்துபவர்கள் மாத்திரமே கண்டுபிடிக்க முடியும்.Mozilla Firefox  ஓபன் பன்னி நீங்கள் கண்டுபிடிக்க நினைக்கும் இணையதளத்திற்கு செல்லுங்கள்.பிறகு பட்ததை பார்த்து செய்து கொள்ளுங்கள்.


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...