உங்கள் விட்டு பிறந்த நாள் வைபவம், திருமண வைபவம், பூப்புநித நீராட்டு விளா என மங்கள நிகழ்வுகள் அனைத்தையும் சிறப்பாகப் படம் பிடித்துத் தருகின்றோம்.
இங்கு பதியப் பதிவுகளில்ல்...... நான் ரசித்தவை, படித்தவை, மற்றவர்க்கு பயனளிப்பவை,செய்திகள் என்பன அடங்கும். மற்றும்; கான், வந்தேமாதரம், பிளக்கர் நண்பன். பலே பிரபு,போன்றவரின் பதிவுகளும்.... மற்றவர்க்கு பயனளிக்கும் நோக்கில் இங்கு பதியப்படும்..

Tuesday, December 20, 2011

Windows XP ( OS ) இன்ஸ்டால் செய்வது எப்படி

http://www.xpwallpaper.org/data/thumbnails/1/Windows%20XP%2013.jpg

விண்டோஸ் XP யின் OS இன்ஸ்டால் பண்ணும் முறையை தமிழில் PDF பைலாக Download செய்து பயனடையுங்கள்

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...