உங்கள் விட்டு பிறந்த நாள் வைபவம், திருமண வைபவம், பூப்புநித நீராட்டு விளா என மங்கள நிகழ்வுகள் அனைத்தையும் சிறப்பாகப் படம் பிடித்துத் தருகின்றோம்.
இங்கு பதியப் பதிவுகளில்ல்...... நான் ரசித்தவை, படித்தவை, மற்றவர்க்கு பயனளிப்பவை,செய்திகள் என்பன அடங்கும். மற்றும்; கான், வந்தேமாதரம், பிளக்கர் நண்பன். பலே பிரபு,போன்றவரின் பதிவுகளும்.... மற்றவர்க்கு பயனளிக்கும் நோக்கில் இங்கு பதியப்படும்..

Thursday, February 23, 2012

Assistant (Adm.) promoted as Administrative Supervisor - Allotment orders - Issued.

:: TANGEDCO  ::
(Administrative Branch)

From                                  

Er.S. SYED LIYAKATH, B.E.,             
Chief Engineer/Personnel,         
8th Floor, NPKRR Maaligai,           
144 Anna Salai, Chennai - 600 002.      
To

The Chief Engineers Concerned.
The Superintending Engineers
                  Concerned.


Letter No.007198/1422/G33/G332/2010-28,  dated :  22.02.2012.

 Sir,
Sub :
Establishment - Class III Service - Assistant  (Adm.) promoted as Administrative Supervisor - Allotment orders - Issued.


Ref :
This Office Memo No.077945/G.35/G.352/2010-7, 
dated :27.11.2010.

*****
       
                   I  am to state that the  following   Assistants  (Adm.) who   have   been  selected  for promotion  to   the   post   of  Administrative  Supervisor on regular basis are allotted to  your Circle against the existing vacancies.

          2)       I therefore request that as per the power delegated  in B.P.Ms.  (FB)  No.46 (Sectt.Br.)  dated  05.06.1989,   necessary appointment  and posting orders as Administrative Supervisor  on regular  basis  may  be  issued  to  the  above  promotees  under intimation to this Office.

          3)       I am also to request you to report the date of  relief/joining   of the above individuals early.

                                                                    Yours faithfully,
                                                                  

                                                                       Sd/-*******                                                                                                 22.02.2012
                                                                      C. LAKSHMI
                                                ASST. PERSONNEL OFFICER/ADM. STAFF
                                                               for CHIEF ENGINEER/PERSONNEL
Encl : Annexure

Copy to the Chief  Engineers concerned.                } (**)
Copy to the Superintending Engineers concerned.  }
   (**)     They are requested to relieve the individual's on receipt  of  appointment and posting orders from the Superintending  Engineers/
Concerned  and report the date of relief/joining to this office.

Copy to G.35 Section.
Copy to G.331 Seat for information and necessary action.
Copy to Stock File.


ANNEXURE

ADMINISTRATIVE SUPERVISOR ALLOTMENT ORDER

Letter No.007198/1422/G33/G332/2010-28,  dated :  22.02.2012.


Sl. No.
Panel
No.
NAME OF THE ASST/ADM. & D.O.B.
(Tvl./Tmty.)
PRESENT CIRCLE
ALLOTTED CIRCLE
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
01)
111
R.THANGARAJU
03.04.1959

CE/D/TRICHY

COIMBATORE EDC/NORTH
02)
112
K.CHANDRASEKARAN
30.05.1959

THENI E.D.C.

TIRUNELVELI EDC
03)
113
S.APPADURAI
07.05.1960

TUTICORIN E.D.C.
TUTICORIN EDC
04)
114
C.MALARVIZHI
15.05.1960

SALEM E.D.C.
SALEM EDC
05)
115
S.MUTHUKUMARESAN
25.05.1960

CE/D/
MADURAI

VIRUDHUNAGAR EDC
06)
116
S.ARUMUGAM
09.06.1960

CHENNAI EDC/NORTH
CE/D/
TIRUNELVELI
07)
117
R.SELVARAJU
15.08.1960

CUDDALORE E.D.C.
VILLUPURAM EDC
08)
118
K.PARTHIBAN
10.03.1961

THANJAVUR E.D.C.
COIMBATORE EDC/SOUTH
09)
119
V.THANGAVELU
22.04.1961

COIMBATORE EDC/METRO

COIMBATORE EDC/METRO
10)
120
J.ARUMUGAM
11.05.1961

SALEM E.D.C.
TIRUPPUR EDC
11)
121
T.KANDASAMY
23.08.1961

THANJAVUR E.D.C.
COIMBATORE EDC/NORTH
12)
122
A.UTHAYASURIYAN
25.03.1962

CHENNAI EDC/WEST
GEN. CIRCLE/
KUNDAH
13)
123
S.SANTHA
30.05.1962

SIVAGANGA E.D.C.
SIVAGANGA EDC
14)
124
R.RAJU
05.07.1962

RAMNAD E.D.C.
RAMNAD EDC
15)
125
P.R.CHANDRAKUMAR
23.03.1963

CHENNAI EDC/CENTRAL
GEN. CIRCLE/
KUNDAH
16)
126
V.RAMADOSS
30.04.1963

CHENNAI EDC/WEST
GEN. CIRCLE/
KADAMPARAI

...... 2 ..


:: 2 ::

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
17)
127
C.SHANTHI
22.05.1963

SALEM E.D.C.
TIRUPPUR EDC
18)
128
V.S.DHANALAKSHMI
18.12.1963

SIVAGANGA E.D.C.
SIVAGANGA EDC
19)
129
M.SUMATHI
10.03.1964

SIVAGANGA E.D.C.
SIVAGANGA EDC
20)
130
A.PAPPATHI
27.05.1964

DINDIGUL E.D.C.
DINDIGUL EDC
21)
131
T.NARAYANAN
07.07.1965

VILLUPURAM E.D.C.
VILLUPURAM EDC
22)
132
M.MANIAMBAL
08.03.1954

THANJAVUR E.D.C.
GEN. CIRCLE/
TIRUNELVELI
23)
133
B.VINAYAGASUNDARAM
09.05.1960

SIVAGANGA E.D.C.

SIVAGANGA EDC
24)
134
K.NIRMALA
02.01.1960

SALEM E.D.C.
UDUMALPET EDC
25)
135
C.RAJAMANICKAM
02.06.1960
CHENNAI EDC/NORTH.
NILGIRIS EDC

                                                                                                                      Sd/-*******                                                                                                   22.02.2012
                                                                                                      SUPERINTENDENT
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...