உங்கள் விட்டு பிறந்த நாள் வைபவம், திருமண வைபவம், பூப்புநித நீராட்டு விளா என மங்கள நிகழ்வுகள் அனைத்தையும் சிறப்பாகப் படம் பிடித்துத் தருகின்றோம்.
இங்கு பதியப் பதிவுகளில்ல்...... நான் ரசித்தவை, படித்தவை, மற்றவர்க்கு பயனளிப்பவை,செய்திகள் என்பன அடங்கும். மற்றும்; கான், வந்தேமாதரம், பிளக்கர் நண்பன். பலே பிரபு,போன்றவரின் பதிவுகளும்.... மற்றவர்க்கு பயனளிக்கும் நோக்கில் இங்கு பதியப்படும்..

Thursday, February 02, 2012

சார்ட் கட் வைரஸிற்க்கு ஒரு தீர்வு

சார்ட் கட் வைரஸிற்க்கு ஒரு தீர்வு:
நாம் பயன் படுத்தும் பென் டிரைவ் மற்றும் மெமரி கார்ட் போன்ற வற்றில் சில நேரங்களில் போல்டர்கள் சார்ட் கட்டாக காட்சியளிக்கும் இது போன்ற நேரங்களில் அதை பார்மட் செய்து நாம் மறுபடியும் பயன்படுத்தலாம் ஆனால் உள்ளே உள்ள கோப்புகள் மிக முக்கிய மானதாய் இருந்தால் இலக்க நேரிடலாம் அதற்கு சரியான தீர்வு என்ன வென்றால் சார்ட் கட் வைரஸ் ரிமூவர் என்ற 507 கேபி அளவு உள்ள இந்த மென்பொருள் அதை முலுதுமாக நீக்கி பழய நிலைக்கே மீட்டுத்தருகிரது
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...