உங்கள் விட்டு பிறந்த நாள் வைபவம், திருமண வைபவம், பூப்புநித நீராட்டு விளா என மங்கள நிகழ்வுகள் அனைத்தையும் சிறப்பாகப் படம் பிடித்துத் தருகின்றோம்.
இங்கு பதியப் பதிவுகளில்ல்...... நான் ரசித்தவை, படித்தவை, மற்றவர்க்கு பயனளிப்பவை,செய்திகள் என்பன அடங்கும். மற்றும்; கான், வந்தேமாதரம், பிளக்கர் நண்பன். பலே பிரபு,போன்றவரின் பதிவுகளும்.... மற்றவர்க்கு பயனளிக்கும் நோக்கில் இங்கு பதியப்படும்..

Thursday, February 09, 2012

உங்கள் பிளாக்குகள் இனி கண்கானிப்பு வளையத்திற்குள்?

உங்கள் பிளாக்குகள் இனி கண்கானிப்பு வளையத்திற்குள்?: பிளாக்கர் டொமைன் ட்ரான்ஸ்பர் எதனால்?
இப்போது உங்கள் பிளாக்கின் முகவரி தானாகவே கன்ரி டொமைன் நேம்களுக்கு மாற்றம் செய்யப்படுகின்றது குறிப்பாக"tamil-google.blogspot.com" to "tamil-google.blogspot.co.in" என்றவாறு மாற்றம் செய்யப்படுகின்றது இதற்கான காரணங்களை நாம் இன்று பார்ப்போம்...


1)இந்தியா போன்ற இணையம் பயன்படுத்தும் நாடுகளில் குறிப்பிட்ட சில பக்கங்கள் அரசுக்கு அல்லது சட்டதுக்கு புறம்பாக


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...