உங்கள் விட்டு பிறந்த நாள் வைபவம், திருமண வைபவம், பூப்புநித நீராட்டு விளா என மங்கள நிகழ்வுகள் அனைத்தையும் சிறப்பாகப் படம் பிடித்துத் தருகின்றோம்.
இங்கு பதியப் பதிவுகளில்ல்...... நான் ரசித்தவை, படித்தவை, மற்றவர்க்கு பயனளிப்பவை,செய்திகள் என்பன அடங்கும். மற்றும்; கான், வந்தேமாதரம், பிளக்கர் நண்பன். பலே பிரபு,போன்றவரின் பதிவுகளும்.... மற்றவர்க்கு பயனளிக்கும் நோக்கில் இங்கு பதியப்படும்..

Wednesday, February 22, 2012

கணிணித்துறையில் வன்பொருள் நிபுணராக மாற உதவும் இலவச மென்பொருள்

கணிணித்துறையில் வன்பொருள் நிபுணராக மாற உதவும் இலவச மென்பொருள்: PC Wizard 2012 இலவச மென்பொருள்

இம்மென்பொருள் கணிணிக்கான ஒரு இலவச utility மென்பொருளாகும். computer system ஐ முழுமையாக பகுப்பாய்வு செய்து வன்பொருள் சம்பந்தமான முழுமையான தரவுகளை...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...