உங்கள் விட்டு பிறந்த நாள் வைபவம், திருமண வைபவம், பூப்புநித நீராட்டு விளா என மங்கள நிகழ்வுகள் அனைத்தையும் சிறப்பாகப் படம் பிடித்துத் தருகின்றோம்.
இங்கு பதியப் பதிவுகளில்ல்...... நான் ரசித்தவை, படித்தவை, மற்றவர்க்கு பயனளிப்பவை,செய்திகள் என்பன அடங்கும். மற்றும்; கான், வந்தேமாதரம், பிளக்கர் நண்பன். பலே பிரபு,போன்றவரின் பதிவுகளும்.... மற்றவர்க்கு பயனளிக்கும் நோக்கில் இங்கு பதியப்படும்..

Wednesday, February 01, 2012

தணிக்கைக்கு தயாரானது ப்ளாக்கர்

தணிக்கைக்கு தயாரானது ப்ளாக்கர்:


பதிவுலகம் முழுவதும் ஒருவித சோகம் பரவியுள்ளது. அதற்கு காரணம் கூகுள் இன்று சத்தமில்லாமல் ப்ளாக்கர் தளங்களில் செய்த ஒரு மாற்றம் தான். அதாவது இலவச ப்ளாக்கர் தளங்களில் உள்ள .blogspot.com என்னும் முகவரியினை சில நாடுகளில் மட்டும் .com என்பதற்கு பதிலாக .in, .com.au என்ற முகவரிகளாக மாற்றியுள்ளது. இந்த மாற்றத்திற்கான காரணங்களைப் பற்றியும், இதன் விளைவுகளை பற்றியும் பார்ப்போம்.

ப்ளாக்கர் தளம் இதுவரை


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...