உங்கள் விட்டு பிறந்த நாள் வைபவம், திருமண வைபவம், பூப்புநித நீராட்டு விளா என மங்கள நிகழ்வுகள் அனைத்தையும் சிறப்பாகப் படம் பிடித்துத் தருகின்றோம்.
இங்கு பதியப் பதிவுகளில்ல்...... நான் ரசித்தவை, படித்தவை, மற்றவர்க்கு பயனளிப்பவை,செய்திகள் என்பன அடங்கும். மற்றும்; கான், வந்தேமாதரம், பிளக்கர் நண்பன். பலே பிரபு,போன்றவரின் பதிவுகளும்.... மற்றவர்க்கு பயனளிக்கும் நோக்கில் இங்கு பதியப்படும்..

Saturday, February 25, 2012

JE II Gr. Date of Joining called for Diploma

DOJ OF JE GRADE-II (ELECTRICAL)
Dear Engineer,

            The DOJ of the Junior Engineer Grade-II DIPLOMA and NON DIPLOMA are called by the personnel management for fixing inter-se-seniority.(e-mail dated 21.2.2012)

            All Junior Engineer Grade-II are requested to send their Date of Joining early.

Details may be sent through SMS also. (98419 68444)

                                                                                    GENERAL SECRETARY.
NON DIPLOMA

Sl.No.
Name
D.O.B.
DOJ as JE Grade-II
Sub:      JE/E II GR - DOJ - called for - reg
                               ****
           I am to request you that the D.O.J of the JE/II Gr(Elec) who are allotted as JE II Gr(Elec)from Non-Diploma holders (D.O.J. from 2009 to till date) may be sent to this office for the purpose of preparation of inter-se-seniority

P.SAMPATH
DCE 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...