உங்கள் விட்டு பிறந்த நாள் வைபவம், திருமண வைபவம், பூப்புநித நீராட்டு விளா என மங்கள நிகழ்வுகள் அனைத்தையும் சிறப்பாகப் படம் பிடித்துத் தருகின்றோம்.
இங்கு பதியப் பதிவுகளில்ல்...... நான் ரசித்தவை, படித்தவை, மற்றவர்க்கு பயனளிப்பவை,செய்திகள் என்பன அடங்கும். மற்றும்; கான், வந்தேமாதரம், பிளக்கர் நண்பன். பலே பிரபு,போன்றவரின் பதிவுகளும்.... மற்றவர்க்கு பயனளிக்கும் நோக்கில் இங்கு பதியப்படும்..

Saturday, February 11, 2012

USB ஐ பாதுகாக்க USB Disk Security.....

USB ஐ பாதுகாக்க USB Disk Security.....: நாம் இன்று தகவல் பரிமாற்றத்திற்கு அதிக அளவில் Pendriveவினை பயன்படுத்தி வறுகிரோம். நம் அலுவலகத்தில் இருந்து அல்லது நண்பரின் கணினியில் இருந்து சில தகவல்களை Copy செய்து கொண்டு வந்து நாம் நமது கணினியில் வைத்து பயன்படுத்தி வருகிறோம்.
இப்படி தகவல்கள் பரி மாற்றம் நடக்கு பொழுது நாம் எதிர் நோக்கும் மிக பெரிய சவால் "வைரஸ்". இவை ஒரு கணியில் இருந்து இன்னொரு கணினிக்கு சுலபமாக வந்து விடுகிறது. இந்த


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...