உங்கள் விட்டு பிறந்த நாள் வைபவம், திருமண வைபவம், பூப்புநித நீராட்டு விளா என மங்கள நிகழ்வுகள் அனைத்தையும் சிறப்பாகப் படம் பிடித்துத் தருகின்றோம்.
இங்கு பதியப் பதிவுகளில்ல்...... நான் ரசித்தவை, படித்தவை, மற்றவர்க்கு பயனளிப்பவை,செய்திகள் என்பன அடங்கும். மற்றும்; கான், வந்தேமாதரம், பிளக்கர் நண்பன். பலே பிரபு,போன்றவரின் பதிவுகளும்.... மற்றவர்க்கு பயனளிக்கும் நோக்கில் இங்கு பதியப்படும்..

Tuesday, March 13, 2012

தொழிலாளர் ஆய்வாளர்களிடம் நிரந்தரதிற்கான உத்தரவு பெற்ற ஒப்பந்த தொழிலாளர்களுக்கு இன்னமும் நிரந்தரதிற்கான உத்தரவு வழங்காமல் உள்ள நிலைமை - வாரிய நடவடிக்கைRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...