உங்கள் விட்டு பிறந்த நாள் வைபவம், திருமண வைபவம், பூப்புநித நீராட்டு விளா என மங்கள நிகழ்வுகள் அனைத்தையும் சிறப்பாகப் படம் பிடித்துத் தருகின்றோம்.
இங்கு பதியப் பதிவுகளில்ல்...... நான் ரசித்தவை, படித்தவை, மற்றவர்க்கு பயனளிப்பவை,செய்திகள் என்பன அடங்கும். மற்றும்; கான், வந்தேமாதரம், பிளக்கர் நண்பன். பலே பிரபு,போன்றவரின் பதிவுகளும்.... மற்றவர்க்கு பயனளிக்கும் நோக்கில் இங்கு பதியப்படும்..

Tuesday, March 27, 2012

திருப்புர் செட்டிபாளையத்தில் வீடு விற்பனைக்கு

திருப்புர் செட்டிபாளையத்தில் வீடு விற்பனைக்குதிருப்புர் செட்டிபாளையத்தில் வீடு


விற்பனைக்கு நான்கு R.C.C வீடுகள்,


 நான்கு மின் இணைப்பு, நல்லதண்ணீர் 


போர் water போன்ற வசதிகளுடன் 


உடனடி விற்பனைக்கு உள்ளது 


தொடர்பு கொள்ளவும்


9715520867
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...