உங்கள் விட்டு பிறந்த நாள் வைபவம், திருமண வைபவம், பூப்புநித நீராட்டு விளா என மங்கள நிகழ்வுகள் அனைத்தையும் சிறப்பாகப் படம் பிடித்துத் தருகின்றோம்.
இங்கு பதியப் பதிவுகளில்ல்...... நான் ரசித்தவை, படித்தவை, மற்றவர்க்கு பயனளிப்பவை,செய்திகள் என்பன அடங்கும். மற்றும்; கான், வந்தேமாதரம், பிளக்கர் நண்பன். பலே பிரபு,போன்றவரின் பதிவுகளும்.... மற்றவர்க்கு பயனளிக்கும் நோக்கில் இங்கு பதியப்படும்..

Monday, March 26, 2012

தாய் மொழியாம் தமிழ் மொழியில் கூகிள் குரோமின் (CHROME) உதவிப் பக்கம்.

தாய் மொழியாம் தமிழ் மொழியில் கூகிள் குரோமின் (CHROME) உதவிப் பக்கம்.:  

புதிதாக இணையத்தை பயன்படுத்த வருபவர்களுக்கு ஒரு இணைய உலாவி

பற்றிய அடிப்படை விடயங்களையும் அதன் பயன்பாடு பற்றியும் அறிந்திருப்பது அவசியமாகும்.இவ்வகையான தகவல்களே அவர்களின் பாதுகாப்பான மற்றும் இலகுவான இணைய அனுபவதிற்கு உதவி செய்யும்.


Read more »
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...