உங்கள் விட்டு பிறந்த நாள் வைபவம், திருமண வைபவம், பூப்புநித நீராட்டு விளா என மங்கள நிகழ்வுகள் அனைத்தையும் சிறப்பாகப் படம் பிடித்துத் தருகின்றோம்.
இங்கு பதியப் பதிவுகளில்ல்...... நான் ரசித்தவை, படித்தவை, மற்றவர்க்கு பயனளிப்பவை,செய்திகள் என்பன அடங்கும். மற்றும்; கான், வந்தேமாதரம், பிளக்கர் நண்பன். பலே பிரபு,போன்றவரின் பதிவுகளும்.... மற்றவர்க்கு பயனளிக்கும் நோக்கில் இங்கு பதியப்படும்..

Tuesday, April 24, 2012

Akshaya Tritiya Offer from India Post: A Flat 6% Off on the Price of Gold

Akshaya Tritya Offer from India Post: A Flat 6% Off on the Price of Gold
Press Information Bureau
Government of India
Ministry of Communications & Information Technology
23-April-2012 14:22 IST
Akshaya Tritya Offer from India Post: A Flat 6% Off on the Price of Gold                                                                                       
This Akshaya Tritya, invest in gold coins from India Post and get a flat 6% off on the price of Gold. This is a limited period offer so don’t wait so rush to your nearest designated post office and avail the benefit of a flat discount.

Chief Postmaster General, Delhi Postal Circle has announce special festive offer on the purchase of gold coins from 31 designated post offices across Delhi Postal Circle. You are entitled to a flat discount on the purchase of gold coins of any denomination.


 Aksaya Tritya festival falling on 24th April this year. It is one of the most auspicious days of the year. It is often known as Akha Teej. Buying gold is an important aspect of the day and is a part of worshipping goddess Laxmi, the Goddess of wealth in households.    6% discount on gold coins has been announced to mark this auspicious day. The gold coins are available in denominations of 0.5 g, 1 g, 5 g, 8 g, 10 g, 20 g and 50 g of 24 carat with 99.99 % purity.

 India Post, in association with World Gold Council and Reliance Money Infrastructure Limited, commenced the sale of gold coins manufactured by Valcambi, Switzerland initially with few post offices across the country in October 2008. Today, the gold coins are available through more than 800 post offices across the country.

List of Post Offices designated to sale India post Gold coins in Delhi
this is a test message
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...