உங்கள் விட்டு பிறந்த நாள் வைபவம், திருமண வைபவம், பூப்புநித நீராட்டு விளா என மங்கள நிகழ்வுகள் அனைத்தையும் சிறப்பாகப் படம் பிடித்துத் தருகின்றோம்.
இங்கு பதியப் பதிவுகளில்ல்...... நான் ரசித்தவை, படித்தவை, மற்றவர்க்கு பயனளிப்பவை,செய்திகள் என்பன அடங்கும். மற்றும்; கான், வந்தேமாதரம், பிளக்கர் நண்பன். பலே பிரபு,போன்றவரின் பதிவுகளும்.... மற்றவர்க்கு பயனளிக்கும் நோக்கில் இங்கு பதியப்படும்..

Monday, April 30, 2012

Employment News weekly updates - Job Highlights (28 April – 4 May 2012)

Employment News weekly updates : Employment News published an another latest job highlights for the week ending 4th May 2012.

Job Highlights  (28 April – 4 May 2012)

Punjab & Sind Bank requires 900 Probationary Officer.
Last Date for online registration: 10.05.2012

Punjab & Sind Bank needs 800 Single Window Operators ‘A’ (in Clerical Cadre).
Last Date for online Registration : 18.05.2012

Bank of Baroda requires 125 Specialist Officers.
 Last Date 15.05.2012.

Steel Authority of India Ltd, New Delhi requires 480 Management Trainees (Technical) or Management Trainee (Administration).
Closing Date for submitting applications through website : 09.05.2012.

Steel Authority of India Ltd., Bokaro requires 264 Attendant-cum-Technician (Trainee)

IndoTibetan Border Police Force invites applications for recruitment of 418 Meritorious Sports person for the post of Constable/GD.
Last Date: Recruitment Rally on 7th to 11th May, 2012.

Staff Selection Commission notifies recruitment of Junior Grade of Indian Information Service (Group ‘B’, Non-Gezetted) Examination, 2012 vacancies : 134.
Closing Date : 25.05.2012

Staff Selection Commission notifies Stenographers (Grade ‘C’ & ‘D’) Examination 2012.
Last Date : 25.05.2012

Western Coalfields Limited, Nagpur requires 181 Mining Sirdar/Shotfirer.
Last Date: 10.05.2012.

NTPC-BHEL Power Projects Private Ltd. Needs 107 Experienced Engineering, HR & Finance Professionals.
Last Date of online application submission: 16.05.2012.
this is a test message
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...