உங்கள் விட்டு பிறந்த நாள் வைபவம், திருமண வைபவம், பூப்புநித நீராட்டு விளா என மங்கள நிகழ்வுகள் அனைத்தையும் சிறப்பாகப் படம் பிடித்துத் தருகின்றோம்.
இங்கு பதியப் பதிவுகளில்ல்...... நான் ரசித்தவை, படித்தவை, மற்றவர்க்கு பயனளிப்பவை,செய்திகள் என்பன அடங்கும். மற்றும்; கான், வந்தேமாதரம், பிளக்கர் நண்பன். பலே பிரபு,போன்றவரின் பதிவுகளும்.... மற்றவர்க்கு பயனளிக்கும் நோக்கில் இங்கு பதியப்படும்..

Tuesday, April 24, 2012

Grant of Transport Allowance to the Running Staff only taking into account pay plus 30% of pay

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)
No. E(P&A) II-2011/RS-51
RBE No.5/2012
New Delhi, dated 17.04.2012
The General Managers,
All Indian Railways & Production Units etc.,
(As per mailing list No.I & II)

Sub: Grant of Transport Allowance to the Running Staff only taking into account pay plus 30% of pay.

One of the Zonal Railways had sought clarification whether 30% pay element is to be reckoned for the purpose of payment of Transport Allowance to Running Staff or otherwise.

2. The issue has already been considered and also discussed with the representatives of the Staff Side after the implementation of the Fifth CPC recommendations but was not agreed to. Therefore, it is clarified that 30% pay elements, is not to be reckoned for the  purpose of payment of Transport Allowance to Running Staff.

3. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

sd/-
(Salim Md.Ahmad)
Deputy Director /E(P&A)II,
Railway Board
Source: NFIR
this is a test message
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...