உங்கள் விட்டு பிறந்த நாள் வைபவம், திருமண வைபவம், பூப்புநித நீராட்டு விளா என மங்கள நிகழ்வுகள் அனைத்தையும் சிறப்பாகப் படம் பிடித்துத் தருகின்றோம்.
இங்கு பதியப் பதிவுகளில்ல்...... நான் ரசித்தவை, படித்தவை, மற்றவர்க்கு பயனளிப்பவை,செய்திகள் என்பன அடங்கும். மற்றும்; கான், வந்தேமாதரம், பிளக்கர் நண்பன். பலே பிரபு,போன்றவரின் பதிவுகளும்.... மற்றவர்க்கு பயனளிக்கும் நோக்கில் இங்கு பதியப்படும்..

Thursday, May 03, 2012

வீட்டு வயரிங் பற்றிய தகவல்

பெரும்பாலும் வீட்டை contract எடுத்து வயரிங் செய்யும் எலெக்ட்ரிசியன்கள் கவனிக்க வேண்டியது.


அன்பு நண்பர்களே இதுவரை நீங்கள் வயரிங்க் செய்யும் முறையில் நான் சொல்வதையும் சேர்த்தால் வேலை நன்றாக இருக்கும். 

அதாவது வீட்டு  சுவரின் உள்ளாகவோ அல்லது சுவரின் வெளியாகவோ தான் நாம் வயரின் செய்வோம். 

பிறகு ஏதாவது சிறிய தவறு ஏற்பட்டால் அதாவது வயர்கநேக்சனில் பழுது ஏற்பட்டால் அதை கண்டுபிடிப்பது என்பது ஓரளவிற்கு கடினமான விஷயம்.


அதுவும் சுவரின்  உள்புறம் என்றால்  சொல்லவேடியதில்லை ஆகவே நாம் வயரிங் செயும் போது குறிப்பிட்ட அளவிற்கு இடையில் நாம் ஒரு சிறிய மின்தடை [resistor ] ஒன்றை பயன்படுத்தி ஒரு LED ஒன்றை சேர்ப்பது நல்லது.

ஏதாவது possitive வயரிலோ அல்லது negative வயரிலோ பழுது ஏற்பட்டால் உடனே LED எரியாது. அந்த இடத்தில் தான் பழுது ஏற்பட்டுள்ளது என்பதை எளிமையாக கண்டுபிடித்துவிடலாம்.


இதில் நீங்கள் பயன்படுத்த வேண்டிய மின்தடையின் அளவு = 220 kohm
மற்றும் இதனுடன் நீங்கள் இதற்க்கு இணையாக மின் சேமிப்பானை [capacitor ] இணைக்க வேண்டும் . இதன் அளவு = 440 micro farad .
நம்முடைய வீட்டு மின்னழுத்தம் அனைவருக்கும் தெரிந்ததே சிங்கள் பேஷ் என்றால் 230v த்ரீ பேஷ் என்றால் 440v  .
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...