உங்கள் விட்டு பிறந்த நாள் வைபவம், திருமண வைபவம், பூப்புநித நீராட்டு விளா என மங்கள நிகழ்வுகள் அனைத்தையும் சிறப்பாகப் படம் பிடித்துத் தருகின்றோம்.
இங்கு பதியப் பதிவுகளில்ல்...... நான் ரசித்தவை, படித்தவை, மற்றவர்க்கு பயனளிப்பவை,செய்திகள் என்பன அடங்கும். மற்றும்; கான், வந்தேமாதரம், பிளக்கர் நண்பன். பலே பிரபு,போன்றவரின் பதிவுகளும்.... மற்றவர்க்கு பயனளிக்கும் நோக்கில் இங்கு பதியப்படும்..

Wednesday, May 02, 2012

Discount on Air India Tickets

Press Information Bureau
Government of India
Ministry of Civil Aviation

02-May-2012 16:59 IST

Discount on Air India Tickets

Shri Ajit Singh, the Minister of Civil Aviation informed Lok Sabha today in a written reply that Air India offers 50% discount on basic fare component of full normal economy class fare to Senior Citizens who have attained the age of 63 years and above on the date of commencement of travel and 50% discount on basic fare component of full normal economy class fare to students upto 26 years of age, applicable for travel between home town and place of study only.


The Minister further informed that Air India also offers concessions to other categories on domestic sectors to Senior Citizens, Students, Blind passengers, Cancer patient, Armed Forces, Armed Forces Bravery Awardees, Locomotor Disability, General Reserve Engineering Force, Sport Personnel –North East, Water Disabled Officers, Arjuna Awardees, War Widows, Para Military Force, Police Medal for Gallantry, Civilian Gallantry Awards and Youth passenger. Besides this, Air India also offers 100% discount on total fare to Bharat Ratna Awardees, Golden Tributes Card Holders (living members of Constituent Assembly of India) and Ex-Andaman Freedom Fighters or to Widows of Ex-Andaman Freedom Fighters.

Air India estimates that approximately 811 persons travelled during the period January to March 2012 which accounts for about 0.036% of its total carriage. It is not possible to estimate a loss as the carriage on account of these discounts would possibly be incremental and not termed as a loss, the Minister informed the Members.

PIB
this is a test message
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...