உங்கள் விட்டு பிறந்த நாள் வைபவம், திருமண வைபவம், பூப்புநித நீராட்டு விளா என மங்கள நிகழ்வுகள் அனைத்தையும் சிறப்பாகப் படம் பிடித்துத் தருகின்றோம்.
இங்கு பதியப் பதிவுகளில்ல்...... நான் ரசித்தவை, படித்தவை, மற்றவர்க்கு பயனளிப்பவை,செய்திகள் என்பன அடங்கும். மற்றும்; கான், வந்தேமாதரம், பிளக்கர் நண்பன். பலே பிரபு,போன்றவரின் பதிவுகளும்.... மற்றவர்க்கு பயனளிக்கும் நோக்கில் இங்கு பதியப்படும்..

Sunday, May 06, 2012

Subscribers to NPS to Now have Choice of Annuity Service

Ministry of Finance

Subscribers to NPS to Now have Choice of Annuity Service

Providers; PFRDA takes Important Step towards Providing an Exit Route to the Subscribers
Subscribers to the National Pension System (NPS) will now have a choice of Annuity Service Providers, from whom they can choose their annuity schemes on their exit from NPS on attainment of 60 years of age. Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) has empanelled the following six IRDA approved life insurance companies for providing annuity services to the subscribers of National Pension System (NPS).1. Life Insurance Corporation of India
2. SBI Life Insurance Co. Ltd.
3. ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd.
4. Bajaj Allianz Life Insurance Co. Ltd.
5. Star Union Dai-ichi Life Insurance Co. Ltd.
6. Reliance Life Insurance Co. Ltd.

under the provisions of NPS, a maximum of 60% of corpus accumulated at the time of exit, normally on the attainment of 60 years of age, can be withdrawn but a minimum of 40% corpus has to be utilized for purchasing an annuity from one of the empanelled annuity service providers. Subscriber can choose from any of the six above mentioned annuity service providers and can also make their choice of the annuity scheme from amongst the schemes being offered by these providers.

With the above empanelment, PFRDA has taken an important step towards providing an exit route to the subscribers.

Source: PIB
this is a test message
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...