உங்கள் விட்டு பிறந்த நாள் வைபவம், திருமண வைபவம், பூப்புநித நீராட்டு விளா என மங்கள நிகழ்வுகள் அனைத்தையும் சிறப்பாகப் படம் பிடித்துத் தருகின்றோம்.
இங்கு பதியப் பதிவுகளில்ல்...... நான் ரசித்தவை, படித்தவை, மற்றவர்க்கு பயனளிப்பவை,செய்திகள் என்பன அடங்கும். மற்றும்; கான், வந்தேமாதரம், பிளக்கர் நண்பன். பலே பிரபு,போன்றவரின் பதிவுகளும்.... மற்றவர்க்கு பயனளிக்கும் நோக்கில் இங்கு பதியப்படும்..

Sunday, June 24, 2012

விண்வெளித்திருவிழா 2012 கோவை

மேலும் விபரங்களுக்கு 
Dr. D. Mangalaraj 
Coordinator, Space Festival,
Professor and Head,
Nano Science and Technology,
Bharathiar University,
Coimbatore - 641046

Voice: 0422 2428421, 2425458
Hand: 98947 62141
Fax: 0422 2422387, 2425706
Email : dmraj800@yahoo.com, dmraj800@gmail.com, mangalaraj@buc.edu.in
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...