உங்கள் விட்டு பிறந்த நாள் வைபவம், திருமண வைபவம், பூப்புநித நீராட்டு விளா என மங்கள நிகழ்வுகள் அனைத்தையும் சிறப்பாகப் படம் பிடித்துத் தருகின்றோம்.
இங்கு பதியப் பதிவுகளில்ல்...... நான் ரசித்தவை, படித்தவை, மற்றவர்க்கு பயனளிப்பவை,செய்திகள் என்பன அடங்கும். மற்றும்; கான், வந்தேமாதரம், பிளக்கர் நண்பன். பலே பிரபு,போன்றவரின் பதிவுகளும்.... மற்றவர்க்கு பயனளிக்கும் நோக்கில் இங்கு பதியப்படும்..

Sunday, June 17, 2012

Employment News : Employment News for this week - Job Highlights (16 Jun – 22 Jun 2012)

Employment News : Employment News for this week

This week from 16th June 2012 to 22nd June 2012, the Employment News weekly update brings a lot of opportunities for job seekers particularly in Railways.
Railway Recruitment Boards invite applications for 12042 post of Technicians.
Carana Bank requires 2000 Probationary Clerks.
Corporation Bank requires 1550 Single Window Operators (Clerks).

Job Highlights  (16 Jun – 22 Jun 2012)

Railway Recruitment Boards invite applications for 12042 post of Technicians.
Last Date: 16.07.2012

Carana Bank requires 2000 Probationary Clerks.
Closing Date for online Registration : 01.07.2012

Corporation Bank requires 1550 Single Window Operators (Clerks).
Last Date for one Registration: 26.06.2012

United Bank of India needs 751 Single Window Operators ‘A’ (In Clerical Cadre).
Last Date for online Registration : 22.06.2012.

Footwear Design & Development Institute, Noda invites applications for 105 non-academic posts.
Last Date : 30 days after publication.

Ordnance Factory, Dehu Road, Pune requires 82 Boiler, Attendant, Fitter, Machinist, Turner, Examiner etc.
Last Date: 21 days after publication.

Public Service Commission, Uttar Pradesh invites applications for 79 various posts.
Last Date: 16.07.2012.

Indian Navy invites online applications from unmarried Male candidates for enrolment as Sailors for Artificer Apprentice (AA)-133 Batch.
Last Date: 06.07.2012

Indian Institute of Technology, Kanpur requires 7 Deputy Registrars Medical Officers ad Assistant Physical Education Officer.
Last Date: 06.07.2012.
this is a test message
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...