உங்கள் விட்டு பிறந்த நாள் வைபவம், திருமண வைபவம், பூப்புநித நீராட்டு விளா என மங்கள நிகழ்வுகள் அனைத்தையும் சிறப்பாகப் படம் பிடித்துத் தருகின்றோம்.
இங்கு பதியப் பதிவுகளில்ல்...... நான் ரசித்தவை, படித்தவை, மற்றவர்க்கு பயனளிப்பவை,செய்திகள் என்பன அடங்கும். மற்றும்; கான், வந்தேமாதரம், பிளக்கர் நண்பன். பலே பிரபு,போன்றவரின் பதிவுகளும்.... மற்றவர்க்கு பயனளிக்கும் நோக்கில் இங்கு பதியப்படும்..

Sunday, June 17, 2012

Railway Jobs - Railway Recruitment Board 12042 Technician Posts - Last date 16.7.2012
Railway Recruitment Boards invite applications for 12042 technician posts

The centralised employment notice has been issued on 16.6.2012 by the Railway Recruitment Board, applications are invited from eligible Indian Nationals for the posts of Technicians.  The date of written examination will be held on 16.12.2012 and the closing date 16.7.2012.

Educational Qualifications for the posts of Technicican Gr.II, candidates should be passed 1st year B.Sc(Physics) and for other Technician posts applicants should be passed Act Apprenticeship/ITI approved by NCVT/SCVT with matriculation.

Age limit : Candidates age should be between 18 to 30 years as on 1.7.2012 and age relaxations will be extended as per rules.


The other terms and conditions are available in the Notification (Centralised Employment Notice No.04/2012) issued by the RRB.

Please click here to download the Notification
this is a test message
Original enclosure (RRB-for-Technician-Last-Date_16.07.2012.pdf)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...