உங்கள் விட்டு பிறந்த நாள் வைபவம், திருமண வைபவம், பூப்புநித நீராட்டு விளா என மங்கள நிகழ்வுகள் அனைத்தையும் சிறப்பாகப் படம் பிடித்துத் தருகின்றோம்.
இங்கு பதியப் பதிவுகளில்ல்...... நான் ரசித்தவை, படித்தவை, மற்றவர்க்கு பயனளிப்பவை,செய்திகள் என்பன அடங்கும். மற்றும்; கான், வந்தேமாதரம், பிளக்கர் நண்பன். பலே பிரபு,போன்றவரின் பதிவுகளும்.... மற்றவர்க்கு பயனளிக்கும் நோக்கில் இங்கு பதியப்படும்..

Thursday, July 19, 2012

coco cola தொடர்ந்து குடிக்கின்றீர்களா....ஆபத்து
நீங்கள் coco cola வை சாப்பாட்டுக்கு முன்..அல்லது சாப்பாட்டுக்கு பின் என தொடர்ந்து குடிப்பவரா நீங்கள்? அப்படியானால் உங்களுக்கு ஆபத்து காத்திருக்கிறது.coco cola வில் 3.5 % கஃபயின் சித்தரேற்,சித்திர்க் அசிட்,ஃபொஸ்ஃபோரிக் அசிட் போன்ற அமிலங்கள் இருக்கின்றன.ஒரு பரிசோதனையில் ஒரு முட்டையை coco cola வில் அமிழ்த்தி ஒரு வருடம் முடிந்தபின்னர் அவதானித்த போது அம்முட்டையின் கோது காணாமல் போய்விட்டது.எனவே இதில் இருக்கும் அமிலங்கள் நமது இரப்பை,வயிறு போன்றவற்றை இதேபோல் பாதிக்கும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது...அந்தப்பரிசோதனை கீழே...ஆனால் coco cola வில் இருக்கும் அமிலத்தின் அளவைவிட நமது இரைப்பையில் இருக்கும் அமிலம் வலிமையானது அத்துடன் பாதுகாப்பிற்காக ஒரு படலமும் இருக்கின்றது...ஆனாலும்....நமது உடல்னிலை பற்றிய கவனம் அவசியம் ...coco cola வை குடிக்காமல் நிறுத்துவது கடினமாயினும்...குடிப்பதை சற்றுக்குறைத்துக்கொள்ளலாம்

coco cola யாரால் எப்படி உருவானது


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...