உங்கள் விட்டு பிறந்த நாள் வைபவம், திருமண வைபவம், பூப்புநித நீராட்டு விளா என மங்கள நிகழ்வுகள் அனைத்தையும் சிறப்பாகப் படம் பிடித்துத் தருகின்றோம்.
இங்கு பதியப் பதிவுகளில்ல்...... நான் ரசித்தவை, படித்தவை, மற்றவர்க்கு பயனளிப்பவை,செய்திகள் என்பன அடங்கும். மற்றும்; கான், வந்தேமாதரம், பிளக்கர் நண்பன். பலே பிரபு,போன்றவரின் பதிவுகளும்.... மற்றவர்க்கு பயனளிக்கும் நோக்கில் இங்கு பதியப்படும்..

Sunday, July 22, 2012

Employment News for this week - Job Highlights (21 Jul - 27 Jul 2012)

Job Highlights (21 Jul - 27 Jul 2012)


Sashastra Seema Bal requires 1524 Constable (Tradesmen). 
Last Date : 09.08.2012.

Sashastra Seema Bal requires 244 Sub- Inspector (Pioneer), Head Constable (Electrician) and Head Constable (Workshop).
Last Date: 31.08.2012

Sashatra Seema Bal invites applications for recruitment of 158 Para-Medical Staff.
Last Date: 31.08.2012

Intelligence Bureau requires 750 Assistant Central Intelligence Officer Grade II/Executive.
Last Date : 30 days after publication.


Union Bank of India requires 598 Specialist Officer.
Last Date of online Application : 31.07.2012

Western Railway requires 111 Commercial Clerk, Goods Guard, Junior Clerk-cum-Typist, Stenographer,
Technician, Ticket Examiner etc.
Last Date: 23.07.2012.

Eastern Railway requires 223 Technician Grade-III, TR Trains Clerk, Commercial Clerk and Chief Law Assistant.
Last Date : 06.08.2012.

Ordnance Clothing Factory, Avadi requires 216 Tailor, Fitter, Electrician Carpenter etc.
Last Date : 21 days after publication.

Integrated Headquarter of Ministry of Defence (Navy) requires 116 Draftsman Grade-III Group C.
Last Date : 30 days after publication.

Indian Oil requires 101 non-executive personnel.
Last Date : 27.08.2012. 

this is a test message
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...