உங்கள் விட்டு பிறந்த நாள் வைபவம், திருமண வைபவம், பூப்புநித நீராட்டு விளா என மங்கள நிகழ்வுகள் அனைத்தையும் சிறப்பாகப் படம் பிடித்துத் தருகின்றோம்.
இங்கு பதியப் பதிவுகளில்ல்...... நான் ரசித்தவை, படித்தவை, மற்றவர்க்கு பயனளிப்பவை,செய்திகள் என்பன அடங்கும். மற்றும்; கான், வந்தேமாதரம், பிளக்கர் நண்பன். பலே பிரபு,போன்றவரின் பதிவுகளும்.... மற்றவர்க்கு பயனளிக்கும் நோக்கில் இங்கு பதியப்படும்..

Thursday, July 05, 2012

Employment News : Government Job Highlights for this week

Employment News : Government Job Highlights for this week

Some important Central Government Job vacancy details are being released in the Employment News/Rozgar Samachar dated 23rd June, 2012. The Job Highlights for the week from 23rd June to 29th June 2012.

Last week Railway Recruitment Board had invited applications for the posts of various technician grades in all over India. More than twelve thousand vacancies was announced by the Railways. The last date for the posts 16.7.2012.

This week, nearly one thousand constables are required in the Border security force as Radio operators.

Job Highlights  (23 Jun - 29 Jun 2012)


Border Security Force requires 959 Head Constable (Radio Operator) and Assistant Sub-Inspector (Radio Mechanic).

Last Date: 27.07.2012.

Chandigarh Administration requires 409 Staff Nurses.

Last Date of online application : 16.07.2012

Ordnance Parachute Factory, Kanpur requires 120 Group ‘C’ Industrial Establishment (IE) Posts.

Last Date: 21 days after publication.

The Indian Army invites applications from Unmarried/Married Male and Unmarried Female (Including wards of battle casualties of Army Personnel) for grant of Short Service Commission. Vacancy- 58,

Last Date: 19.07.2012.

The Indian Army invites applications for recruitment of 36 Religion Teachers.

Last Date : 19.07.2012

Chennai Petroleum Corporation Limited invites applications for 50 Non-Supervisory Positions.

Last Date for online submission: 30.06.2012

United Bank of India requires 44 Specialist Officers.

Last Date for online Registration: 29.06.2012

North-Central Railway, Railway Recruitment Cell, Allahabad requires 31 Group ‘C’ posts against Sports Quota.

Last Date : 23.07.2012

Archaeological Survey of India, Lucknow requires 16 Monument Attendant (Group ‘D’ Staff).

Last Date : 15 days after publication.

Air India Ltd. requires Captains and First Officers.

Last Date: 23.07.2012. 

this is a test message
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...