உங்கள் விட்டு பிறந்த நாள் வைபவம், திருமண வைபவம், பூப்புநித நீராட்டு விளா என மங்கள நிகழ்வுகள் அனைத்தையும் சிறப்பாகப் படம் பிடித்துத் தருகின்றோம்.
இங்கு பதியப் பதிவுகளில்ல்...... நான் ரசித்தவை, படித்தவை, மற்றவர்க்கு பயனளிப்பவை,செய்திகள் என்பன அடங்கும். மற்றும்; கான், வந்தேமாதரம், பிளக்கர் நண்பன். பலே பிரபு,போன்றவரின் பதிவுகளும்.... மற்றவர்க்கு பயனளிக்கும் நோக்கில் இங்கு பதியப்படும்..

Sunday, July 08, 2012

Employment news of this week from 7th July to 13th July 2012


Job Highlights  (07 Jul – 13 Jul 2012)

1.Indian Overseas Bank invites applications for recruitment of 1500 Clerks.
Closing date for online Registration : 14.07.2012.

2.Indian Bank requires 1201 Clerks.
Last Dated for online Registration : 13.07.2012

3.Ordnance Factory, Bhandara requires 668 Store keeper, Fireman, Durwan, Boiler Attendant, Danger Building Worker, Fitter, Labourer etc.

4.South Eastern Railway needs 363 Jr. Stenographer, Commercial Clerk, Jr. Clerk, Jr. Accountant Clerk, Ticket Examiner etc.
Last date : 06.08.2012

5.North Central Railway, Allahabad requires 140 JE, Technical-II, Tech-III, Traffic Apprentices, ASM, Goods Guards, Ticket Examiner, Jr. Clerk-cum-Typist etc.
Last Date 30.07.2011.

6.East Central Railway, Hazipur requires 30 Jr. Clerk, Accounts Clerk, Commercial Clerk and Stenographer.
Last Date 19.07.2012.

7.North Eastern Railway Gorakhpur requires 65 Junior Engineer, Goods Guard, Assistant Station Master, Commercial Clerk, Ticket Collector, Junior Clerk, Accounts Clerks etc.
Last Date: 06.08.2012.

8.Sashastra Seema Bal requires 326 Assistant Sub-Inspector (Tele) and Head Constable (Tele).
Last Date : 31.07.2012

9.Airports Authority of India, Kolkata requires 72 Junior Assistant (Fire Service).
Last Date : 30.07.2012.

10.Vikram Sarabhai Space Centre requires 62 Technician ‘B’ and Catering Attendant ‘A’.
Last Date : 23.07.2012
this is a test message
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...