உங்கள் விட்டு பிறந்த நாள் வைபவம், திருமண வைபவம், பூப்புநித நீராட்டு விளா என மங்கள நிகழ்வுகள் அனைத்தையும் சிறப்பாகப் படம் பிடித்துத் தருகின்றோம்.
இங்கு பதியப் பதிவுகளில்ல்...... நான் ரசித்தவை, படித்தவை, மற்றவர்க்கு பயனளிப்பவை,செய்திகள் என்பன அடங்கும். மற்றும்; கான், வந்தேமாதரம், பிளக்கர் நண்பன். பலே பிரபு,போன்றவரின் பதிவுகளும்.... மற்றவர்க்கு பயனளிக்கும் நோக்கில் இங்கு பதியப்படும்..

Thursday, July 05, 2012

Employment News weekly updates

fromEmployment News weekly updates  30.6.2012 to 6.7.2012

Employment News weekly updates from 30.6.2012 to 6.7.2012


Job Highlights  (30 Jun - 06 Jul 2012)


Union Bank of India requires 1636 Single Window Operator ‘A’/Clerk.
Last Date for online application : 03.07.2012


Corporation Bank requires 317 Probationary Assistant Managers.
Last Date for online Registration : 11.07.2012.


Sashastra Seema Bal requires 824 Constables (Driver)
Last date : 01.08.2012.


Ordnance Factory, Chanda requires 219 Electrician Fitter, Machinist, Painter, Turner etc.
Last Date : 21 days from the date of publication.


South Western Railway requires 91 Commercial Clerk, Trains Clerk, Ticket Examiner/ Ticket Collector, Jr. Clerk-cum-Typist etc. against Persons with Disabilities Quota.
Closing Date: 30.07.2012.


Northern Railway requires 73 Traffic Apprentice, Goods Guard, ASM. JE, Jr. Clerk-cum-Typist, Commercial Clerk etc. against Physically Handicapped Quota.
Closing Date: 30.07.2012


Western Railway requires 64 Group ‘C’ Posts against Sports Quota.
Closing Date: 30.07.2012


The Indian Navy invites applications for Grant of Short Service Commission (SSC) in Technical/Executive Branches.
Last Date for online Registration: 16.07.2012.


HQ Maintenance Command, IAF, invites applications for 154 Group ‘C’ Posts.
Last Date : 21 days after publication.


Surguja Vishwavidyalaya, Ambikapur requires 65 Principal, Professor Associate Professors and Assistant Professor.


Diesel Locomotive Works, Varanasi requires 10 Jr. Clerk, Tech. III/Painter, Tech.III/Car Painter, Stenographer (Hindi) etc.
Last Date: 28.07.2012. 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...