உங்கள் விட்டு பிறந்த நாள் வைபவம், திருமண வைபவம், பூப்புநித நீராட்டு விளா என மங்கள நிகழ்வுகள் அனைத்தையும் சிறப்பாகப் படம் பிடித்துத் தருகின்றோம்.
இங்கு பதியப் பதிவுகளில்ல்...... நான் ரசித்தவை, படித்தவை, மற்றவர்க்கு பயனளிப்பவை,செய்திகள் என்பன அடங்கும். மற்றும்; கான், வந்தேமாதரம், பிளக்கர் நண்பன். பலே பிரபு,போன்றவரின் பதிவுகளும்.... மற்றவர்க்கு பயனளிக்கும் நோக்கில் இங்கு பதியப்படும்..

Wednesday, August 15, 2012

TANGEDCO NEWS: (ஒவ்வொரு மின் நுகர்வோரும் அவசியம் படிக்க வேண்டியது...

TANGEDCO NEWS: (ஒவ்வொரு மின் நுகர்வோரும் அவசியம் படிக்க வேண்டியது...: மின்வாரிய சேவைத்துறையை சந்தைக் காடாக்குவதா? (தீக்கதிரில் எஸ்.யஸ்.சுப்பிரமணியன்) தமிழக மின் வாரியத்தை பற்றி நாள் தோறும் செய்திகள் வந்த வ...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...