உங்கள் விட்டு பிறந்த நாள் வைபவம், திருமண வைபவம், பூப்புநித நீராட்டு விளா என மங்கள நிகழ்வுகள் அனைத்தையும் சிறப்பாகப் படம் பிடித்துத் தருகின்றோம்.
இங்கு பதியப் பதிவுகளில்ல்...... நான் ரசித்தவை, படித்தவை, மற்றவர்க்கு பயனளிப்பவை,செய்திகள் என்பன அடங்கும். மற்றும்; கான், வந்தேமாதரம், பிளக்கர் நண்பன். பலே பிரபு,போன்றவரின் பதிவுகளும்.... மற்றவர்க்கு பயனளிக்கும் நோக்கில் இங்கு பதியப்படும்..

Wednesday, August 29, 2012

TANGEDCO NEWS: புதியமின் இணைப்பு சேவைக் கட்டணங்களை உயர்த்தமின் வா...

TANGEDCO NEWS: புதியமின் இணைப்பு சேவைக் கட்டணங்களை உயர்த்தமின் வா...: மின் கட்டணத்தைத் தொடர்ந்து, மின் இணைப்புக்கான டெபாசிட் உள்ளிட்ட அனைத்து கட்டணங்களையும் உயர்த்த, மின் பகிர்மானக் கழகம் முடிவு செய்துள்ளது. ...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...