உங்கள் விட்டு பிறந்த நாள் வைபவம், திருமண வைபவம், பூப்புநித நீராட்டு விளா என மங்கள நிகழ்வுகள் அனைத்தையும் சிறப்பாகப் படம் பிடித்துத் தருகின்றோம்.
இங்கு பதியப் பதிவுகளில்ல்...... நான் ரசித்தவை, படித்தவை, மற்றவர்க்கு பயனளிப்பவை,செய்திகள் என்பன அடங்கும். மற்றும்; கான், வந்தேமாதரம், பிளக்கர் நண்பன். பலே பிரபு,போன்றவரின் பதிவுகளும்.... மற்றவர்க்கு பயனளிக்கும் நோக்கில் இங்கு பதியப்படும்..

Thursday, August 09, 2012

TIRUPPUR NEWS: திருப்பூர் மாவட்டத்தில் 51 பள்ளி, கல்லூரி வாகன தகு...

TIRUPPUR NEWS: திருப்பூர் மாவட்டத்தில் 51 பள்ளி, கல்லூரி வாகன தகு...: திருப்பூர் மாவட்டம் முழுவதும் தனியார் பள்ளி மற்றும் கல்லூரி வாகனங்களில் சோதனை முடிந்து விட்டது. திருப்பூர் வடக்கு மற்றும் அவினாசி பகு...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...