உங்கள் விட்டு பிறந்த நாள் வைபவம், திருமண வைபவம், பூப்புநித நீராட்டு விளா என மங்கள நிகழ்வுகள் அனைத்தையும் சிறப்பாகப் படம் பிடித்துத் தருகின்றோம்.
இங்கு பதியப் பதிவுகளில்ல்...... நான் ரசித்தவை, படித்தவை, மற்றவர்க்கு பயனளிப்பவை,செய்திகள் என்பன அடங்கும். மற்றும்; கான், வந்தேமாதரம், பிளக்கர் நண்பன். பலே பிரபு,போன்றவரின் பதிவுகளும்.... மற்றவர்க்கு பயனளிக்கும் நோக்கில் இங்கு பதியப்படும்..

Sunday, August 12, 2012

TIRUPPUR NEWS: திருப்பூர் :ரயிலில் விழுந்து இறப்பவர்கள் யார்?திணற...

TIRUPPUR NEWS: திருப்பூர் :ரயிலில் விழுந்து இறப்பவர்கள் யார்?திணற...:  ரயிலில் விழுந்து இறப்பவர்கள் யார் என்று தெரியாத சூழலில், விசாரணை நடத்துவதற்கு, சென்னையில் பின்பற்றுவதுபோல், திருப்பூரில் தனிக்குழு ஏற்பட...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...