உங்கள் விட்டு பிறந்த நாள் வைபவம், திருமண வைபவம், பூப்புநித நீராட்டு விளா என மங்கள நிகழ்வுகள் அனைத்தையும் சிறப்பாகப் படம் பிடித்துத் தருகின்றோம்.
இங்கு பதியப் பதிவுகளில்ல்...... நான் ரசித்தவை, படித்தவை, மற்றவர்க்கு பயனளிப்பவை,செய்திகள் என்பன அடங்கும். மற்றும்; கான், வந்தேமாதரம், பிளக்கர் நண்பன். பலே பிரபு,போன்றவரின் பதிவுகளும்.... மற்றவர்க்கு பயனளிக்கும் நோக்கில் இங்கு பதியப்படும்..

Wednesday, November 07, 2012

Andhra Bank - Clerk posts


Andhra Bank, Hyderabad, AP

Advt No.
Advt date 27.10.2012
Last date Online Application  10.11.2012
Last date Fees 10.11.2012
Last date printout 20.11.2012

Post :

  • Clerk - 850 posts - IBPS valid score card holders only - Pay 13840 pm - age 28 yrs
Note : Candidates who have remitted the requisite application fees/ intimation charges and applied earlier in  response to the Bank's notification dated 21.04.2012 for 600 vacancies and who have not been called for  interview can apply against the additional 850 vacancies without remitting the application fees/ intimation  charges. Fresh applicants are required to apply online and remit the requisite application fees / intimation  charges.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...