உங்கள் விட்டு பிறந்த நாள் வைபவம், திருமண வைபவம், பூப்புநித நீராட்டு விளா என மங்கள நிகழ்வுகள் அனைத்தையும் சிறப்பாகப் படம் பிடித்துத் தருகின்றோம்.
இங்கு பதியப் பதிவுகளில்ல்...... நான் ரசித்தவை, படித்தவை, மற்றவர்க்கு பயனளிப்பவை,செய்திகள் என்பன அடங்கும். மற்றும்; கான், வந்தேமாதரம், பிளக்கர் நண்பன். பலே பிரபு,போன்றவரின் பதிவுகளும்.... மற்றவர்க்கு பயனளிக்கும் நோக்கில் இங்கு பதியப்படும்..

Sunday, November 04, 2012

நட்சத்திர படி குழந்தை பெயர்கள்

BABY NAMES WITH STARTING LETTER IN TAMILENGLISH & OTHER LANUGAGES

STAR             
TAMILLETTER
ENGLISH LETTER
OTHER LANGUAGES
ASTRONOMICAL STAR
1
அசுபதி
சுசே,சோ,
CHU,CHEY,CHO,LA
       CHU,CHE,CHO,LA
SHERETAN, ASVINI
2
பரணி
லி,லு,லே,லோ
LI,LU,LEY,LO
LEE,LU,LE,LO
BHARANI
3
கிருத்திகை
,
AO,EE,UO,A
A,E,U,EA
ALCYONE, KRITTIKA
4
ரோகிணி
,விவு
O,VA,VEE,VOO
O,VA,VI,VU
ALDEBARAN, ROHINI
5
மிருகசீரிஷம்
வே,வோ,காகி
VAY,VO,KAA,KE
WE,WO,KA,KI
ORIONIS
6
திருவாதிரை
கு,
KOO,GHAA,JNA,CHA
KU,GHA,ING,CHH
BETELEGEUSE, ARDRA
7
புனர்பூசம்
கே,கோ,,ஹி
KAY,KO,HAA,HEE
KE,KO,HA,HI
POLLUR,PUNARVASU1 &2 ,CASTOR
8
பூசம்
ஹூ,ஹே,ஹோ,
HOO,HAY,HO,DAA
HU,HE,HO,DA
PUSYA
9
ஆயில்பம்
டிடு,டே,டோ
DEE,DOO,DAY,DO
DE,DU,DE,DO
ASLEASA, ACUBENS
10
மகம்
மி,மு,மெ
MAA,MEE,MOO,MAY
MA,ME,MU,MEE
REGULUS, MAGHA
11
பூரம்
மோ,டி,டு
MO,TAA,TEE,TOO
MO,TA,TI,TU
ZOSMA,PURAPHALGUNI 1-2
12
உத்திரம்
டே,டோ,பி
TAY,TO,PAA,PEE
TO,PA,PE,PU
DENEBOLA,UTTARA PHALGUNI 1-2
13
அஸ்தம்
பூ,
PU,SHAA,NAA,THA
PU,SHA,NA,THA
ALGOREL, HASTA
14
சித்திரை
பே,போ,ரி
PAY,PO,RAA,REE
PE,PO,RA,RE
SPICA, CITRA
15
சுவாதி
ருரே,ரோ,
RU,RAY,RO,TAA
RU,RE,RO,TAA
ARCTURUS, SVATI
16
விசாகம்
திது,தே,தோ
THEE,THOO,TAHY,THO
TI,TU,TEA,TO
ZUBEN EL GENUBI, VISAKHA,
17
அனுஷம்
நி,நுநே
NA,NEE,NOO,NAY
NA,NE,NU,NE
DSCHUBBA, ANURADHA
18
கேட்டை
நோ,,பூ
NO,YAA,YEE,YOO
NO,YA,YI,YU
ANTARES, JYESTHA
19
மூலம்
யே,யோ,பி
YAY,YO,BAA,BEE
YE,YO,BA,BE
SCHAULA, MULA
20
பூராடம்
பூ,டா
BU,DHAA,BHA,DHA
BHU,DHA,PHA,DHA
PURVASAHA 1-2, KAUSAUSTRALIS
21
உத்திராடம்
பே,போ,ஜி
BAY,BO,JAA,JEE
BHE,BHO,JA,JI
NUNKI, UTTARASADHA
22
திருவோணம்
ஜூ,ஜே,ஜோ,கா
JU,JAY,JO,GHA
JU,KHI,JE,KHU,JO,KHE,GHA,KHO
ALTAIR, SRAVANA
23
அவிட்டம்
கீ,குகூ
GAA,GEE,GOO,GAY
GA,GI,GU,GE
ROTANEV, DHANISTHA 1-2, SAULOCIN
24
சதயம்
கோ,,ஸீ,ஸூ
GO,SAA,SEE,SOO
GO,SA,SI,SU
SATABHISAJ
25
பூரட்டாதி
ஸே,ஸோ,தாதீ
SAY,SO,DAA,DEE
SE,SO,DA,DI
SCHEAT, PURVA BHADRAPADA 1-2
26
உத்திரட்டாதி
து,ஸ்ரீ
DHU,THA,SA,GHEE
DU,THA,JHA,DA
ALGENIB, UTTARA BHADRAPADA 1-2
27
ரேவதி
தே ,தோ,சி
DE,DO,CHAA,CHEE
DE,DO,CHA,CHI
REVATI

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...