உங்கள் விட்டு பிறந்த நாள் வைபவம், திருமண வைபவம், பூப்புநித நீராட்டு விளா என மங்கள நிகழ்வுகள் அனைத்தையும் சிறப்பாகப் படம் பிடித்துத் தருகின்றோம்.
இங்கு பதியப் பதிவுகளில்ல்...... நான் ரசித்தவை, படித்தவை, மற்றவர்க்கு பயனளிப்பவை,செய்திகள் என்பன அடங்கும். மற்றும்; கான், வந்தேமாதரம், பிளக்கர் நண்பன். பலே பிரபு,போன்றவரின் பதிவுகளும்.... மற்றவர்க்கு பயனளிக்கும் நோக்கில் இங்கு பதியப்படும்..

Sunday, November 25, 2012

TIRUPPUR NEWS: :திருப்பூரில் மின் தடையிலும் பாரபட்சம்; குமுறும் ப...

TIRUPPUR NEWS: :திருப்பூரில் மின் தடையிலும் பாரபட்சம்; குமுறும் ப...: திருப்பூரில், மின் தடை ஏற்படுவதில், சில பகுதிகளுக்கு மட்டும் கூடுதல் நேரம் மின்சாரம் வழங்கி பாரபட்சம் காட்டி வருவதாக பொதுமக்கள் அதிருப்தி...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...